Акведукти

Информацията може да не е актуална!
  • Акведукти
  • Акведукти
  • Акведукти
  • Акведукти
  • Акведукти
0/5
  • бул. „Коматевско шосе“, Пловдив, България
Описание

Античният град се е снабдявал с чиста питейна вода от Родопите и е имал изградена отлична система за водоснабдяване – водопровод и два масивни акведукта, построени през ІІ–ІІІ век, които ежедневно доставяли около 43 000 куб.м вода. Акведуктите преминавали по склоновете на Младежкия хълм, Бунарджика и Сахат тепе успоредно един на друг. Водата от тях се събирала в подножието на Таксим тепе, снабдявайки римските терми и богатите римски вили. Единият от акведуктите е с дължина около 6 км. По-запазен и внушителен е западният акведукт. Това съоръжение е реставрирано и посреща всички посетители на Пловдив, които идват в града на тепетата от запад. Интересен е начинът, по който е построено това грандиозно съоръжение. За основа на неговите стълбове (пилони) е изграден непрекъснат зид с ширина 4,40м. Във височина е използван характерният за римляните начин на зидане - редове каменни квадри са последвани от  редове тухли.