Експозиция „Съединението на България от 1885 г.“

Информацията може да не е актуална!
  • Експозиция „Съединението на България от 1885 г.“
Описание

Регионален исторически музей съхранява над 60 000 културни ценности, които проследяват историята на Пловдивския регион от XV век до наши дни в рамките на 4 експозиции. 

Постоянна експозиция „Съединението на България от 1885 г.“ обхваща периода от Берлинския договор от 1878 год. до Сръбско-българската война през 1885 год. Разположена е в сградата на Областното събрание на Източна Румелия.

В сградата се помещават и част от гостуващите изложби в Регионален исторически музей. Провеждат се и културни мероприятия, между които концерти, уъркшопи и различни по характер инициативи.