Постоянна експозиция на Димитър Киров (къща на Верен Стамболян)

Информацията може да не е актуална!
  • Постоянна експозиция на Димитър Киров (къща на Верен Стамболян)
  • Постоянна експозиция на Димитър Киров (къща на Верен Стамболян)
  • Постоянна експозиция на Димитър Киров (къща на Верен Стамболян)
  • Постоянна експозиция на Димитър Киров (къща на Верен Стамболян)
Описание

На източния склон на Джамбаз тепе се намира внушителната по размери и външна украса къща на Верен Стамболян, известна през 70-те и 80-те години на миналия век като Къщата  на художниците в Пловдив. В нея е кипял истински културен живот – организирали са се пленери и изложби, които я превръщат в международен културен център. Сградата се издига в задната част на двора, фасадата й привлича вниманието с изящния рисунък със светлосенки на орнаментите.

През 2010 г. тук беше приютена и  постоянната експозиция с произведения на Димитър Киров - художник от пловдивската школа и един от най-ярките представители на българското изобразително изкуство през 60-те и 70-те години, чието творческо наследство има новаторски дух. Торческите му постижения са в сферата на изящното и декоративно - монументално изкуство. Авторът е носител на множество национални, международни награди и отличия. В експозицията са поместени едни от най-добрите образци на теми и етапи от неговото творчество. На двора са представени мозайки на тема „любими градове“.