Общината иска удължаване на срока на кредита за Небет тепе и Източната порта

  • от Мария Луцова
  • 18:21, 13.07.2022

Община Пловдив иска удължаване на срока за усвояването на средствата по проекта "По крепостните стени на Филипопол". Той се реализира по приоритетна ос "Регионален туризъм на оперативна програма "Региони в растеж". Решението дали това да се случи трябва да вземе Общинският съвет на предстоящата сесия.

От документите става ясно, че поради независещи от общината и екипа за управление причини, не всички дейности са започнали и съответно не са усвоявани средства от кредита за тях. Според решение на местния парламент от 22 юли 2020 г. срокът за кредита е 24 месеца и изтича на 12 август 2022 г.

Община Пловдив предлага срокът да бъде удължен до 31 декември 2023 г., когато е и крайният срок за изпълнение на проекта "По крепостните стени на Филипопол". Това няма да се отрази на бюджета на града.

Припомняме, че мащабният проект струва 8 012 202, 52 лв. 6 милиона от тях са безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 003 050 лв. съфинансиране са заем, който общината изтегли от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове". Именно за тези пари общинарите искат удължаване на срока за усвояването им.

"По крепостните стени на Филипопол" е важен за града, тъй като има за цел да бъдат реставрирани, консервирани и социализирани два от най-значимите археологически обекти с национално значение - Небет тепе и Източната порта.

Забавянето на старта бе заради неизправност в проекта за Небет тепе. Още в началото на ноември миналата година PlovdivTime съобщи, че Националният институт за недвижимо културно наследство ще върне за преработка документацията заради редица пропуски.

Два месеца по-късно това бе потвърдено и от НИНКН, и от Община Пловдив. Проектът бе преработен и внесен за ново разглеждане. През април бе и съгласуван. Към реална работа обаче не се пристъпи.

Преди дни започна работа по Източната порта, където археолозите Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева започнаха проучване в изпълнение на предписанията на Експертната комисия на Министерство на културата, която през 2021 г. прие резултатите от работата на специалистите. Тя излезе с решение, че поради високата научна стойност на разкритите археологически структури трябва да бъдат допроучени и документирани и през 2022 г. Разкопките се финансират от Община Пловдив.

По частта на проекта - Небет тепе, няма никакво движение. Нещо повече - кметът Здравко Димитров призна, че избраната фирма изпълнител конкорциум "Филипопол 2020" неслучайно не започва работа по обекта.

„Да, има разколебаване на избраната фирма. Проблемът е с Небет тепе, за Източната порта няма притеснения. Смятам обаче, че всичко ще се нормализира и съвсем скоро ще започне работата”, коментира той.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Студенти археолози помагат за разкопките на Източната портаПоради високата научна стойност на разкритите археологически структури и по предписание на Експертната комисия на МК, проучването им ще продължи и през 2022 година

Във финалния проект: Без ограда на Небет тепе, светещи ленти вместо луни осветяват обектаБившият зам.-министър Бойко Кадинов е парафирал документа

НИНКН няма да съгласува проекта за Небет тепе заради редица пропускиПроектът за Източната порта вече е съгласуван, проектантите коригират този за Форумите Юг и Изток

Заради проблеми с документацията: Връщат проекта за Небет тепе?Липсва името на наблюдаващ археолог, не е съгласуван с проучвателите, работили последно в проучванията