Студенти археолози помагат за разкопките на Източната порта

  • от PlovdivTime
  • 11:40, 13.07.2022
Подновиха отново археологическите разкопки на обект "Източна порта на Филипопол". Дейностите се финансират от община Пловдив, а научни ръководители са известните археолози Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева. Археологическото проучване се извършва в изпълнение на предписанията на Експертна комисия от Министерство на културата, която прие резултатите от разкопките през 2021 г. Поради високата научна стойност на разкритите археологически структури бе решено тяхното проучване и документиране да продължи и през 2022 г.
 
Разкопките се извършват в два сектора. В първия, пред Късноантичната порта, се работи по разкриването на по-ранни културни пластове, свързани с масивен градеж от пясъчник, изграден в opus quadratum. „Квадрат на Opus“ е древноримска строителна техника, при която квадратни блокове от камък с еднаква височина се поставят в паралелни курсове, най-често без използването на хоросан. Във втория сектор се работи около Маркаврелиевата крепостна стена, където през 2021 год. се разкри сграда с множество глинени теракоти и керамика.
 
В помощ на археолозите в проучването участват студенти от ПУ "Паисий Хилендарски", които провеждат археологическата си практика. Те се обучават в специалностите „Археология“, „История“ и „Опазване на културното наследство“, ръководени от гл.ас. Божидар Драганов и гл.ас. Надежда Кирова.
 
Археологическият паметник на културата – комплекс „Източна порта на Филипопол“ е част от големия проект "По крепостните стени на Филипопол", насочен към развитието на две конкурентноспособни туристически атракции в историческия резерват „Старинен Пловдив".
 
Чрез консервация, реставрация и експониране на античния комплекс „Източна порта на „Филипопол" и на Археологически комплекс „Небет тепе” и цялостната им социализация ще се подкрепи превръщането на тези археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение", в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване. Поредното археологическо бижу на Пловдив и сега е част от туристическите маршрути.