Безценен шах и костена свирка от късната Античност откриха археолозите на Небет тепе

  • от Мария Луцова
  • 09:38, 17.09.2021

Безценен шах и костена свирка от късната античност откри на Небет тепе екипът на археолозите София Христева и  Камен Станев. Разграфената табла 8 на 8  е върху голяма керемида и е едно от интригуващите открития в последните разкопки, които специалистите приключват днес.  
Античният шах

Костената свирка
„През последните дни на разкопките успяхме да проследим в южна посока проучената през 2017 г. улица, която е синхронна на крепостната стена. Тя е изградена в средата на 1 век след Христа”, разказа археологът проучвател София Христева.

Усилията на екипа са съсредоточени в проучването на голяма римска сграда, част от която бе разкрита отново през 2017 г. Тя се намира между крепостната стена и въпросната улица.


Бъчвата, която археолозите откриха през 2017 г.
„Участъкът, който разкрихме през 2017 г., е малко помещение, обособено в самата сграда, което най-вероятно е било хамбар.  В него открихме много метални оръдия на труда – пиростии, съдове за съхранение на зърно, една дървена бъчва, стилажи. Тази година махнахме покритието, за съжаление бъчвата не е изцяло запазена. Всичко е горяло много и се разпада, но успяхме да разкрием дъното ѝ. Махнахме стилажите и се оказа, че отдолу има друго ниво с дървена конструкция, което е паднало, и има запазен плат. Ние го виждахме отгоре, но долната част е много по-съхранена. А това се случва рядко”, разказа София и допълни, че ще го дадат на специалисти. Един от тях е Иван Коев от Велико Търново,  а надеждата на археолозите е той да открие от какво е изработен платът.

Оброчна плоча е една от интересните находки
„Събрахме и зърното  за проби. До този момент знаем, че има лимец и жито, но специалистите ще кажат дали има и някакви други зърнени култури. Тази година разкрихме продължението на онова помещение – останалата част на сградата. Най-вероятно отново е складово помещение. В северната му част открихме нахвърлени огромно количество мрамори. Явно са складирани там с някаква цел. Махнати са от сграда,която е била измазана с хоросан, а тук на Небет тепе такава постройка не сме открили – поне в участъка, който проучихме. Има первази, с няколко вида цветове са. Най-вероятно е добиван в кариерите из Родопите”, разказа тя.
Мраморните фрагменти, които са били част от облицовката на друга сграда
Интересна находка е и един оловен слитък – излят метален блок, използван за  изработка на различни неща от метал. Тепърва предстои археолозите да го измерят, за да видят дали отговаря на някакъв стандарт. Това е вторият подобен слитък, които проучвателите на Небет тепе откриват, но първият е бил използван, а този – не.  При последните разкопки екипът открива в проучваните помещения кама, запазена паница, нож и една монета.
Горелите греди след готското нашествие
Под тях археолозите откриха нож, кама, глинена паница и монети
Най-вероятно всички проучени в този участък сгради – две на брой, от 2 до 6 век са служели за съхранение на зърно и всякакви запаси. Дали са били само за хората, които са живели тук, или за цялото население при бунт, учените все още само могат да предположат. 

„Любопитно е това проучване и заради факта, че всички сгради, които проучвахме, са с множество преправки. Правили са ги вероятно през 50 години – преграждали са ги, повдигали са ги, сменяли са им планировката. Тепърва предстои обаче да уточним  по-прецизно периодите, когато това се е случвало. След готското нашествие вече, когато всичко е било опожарено, и свиването в горната част на обекта, тук не се обитава толкова интензивно. Има вкопани структури и един кладенец. Почти накрая мястото е използвано за гробище”, завършва София Христева.


Мраморната облицовка, открита на терена на разкопките
ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Скелет на средновековен исполин изненада археолозите на Небет тепеПредстои да допроучат сгради от Римския период и късната Античност, които разкриха при разкопките в предходни години

Проучват две древни сгради на Небет тепеВ открития наскоро зид има няколко ниши, в които вероятно са се поставяли съдове

Възраждат Източната порта и Небет тепе с европейски париРаботата и по двата проекта е в напреднала фаза, ще разработим и маршрута до Малката базилика, обяви кметът Иван Тотев