Форум (Агора)

Информацията може да не е актуална!
  • Форум (Агора)
  • Форум (Агора)
  • Форум (Агора)
0/5
Описание

Форумът (Агора) на Филипопол се е намирал там, където днес е централният площад на Пловдив, и е играел роля на административен, икономически, културен и религиозен център на античния град. Изграден е по време на император Веспасиан през I век и е завършен през II век. Това е най-големият форумен комплекс на територията на България, който съответства на първостепенното значение на Филипопол като най-значителен град (метрополия) в римската провинция Тракия и седалище на Съюза на траките. Има форма на правоъгълник, с размери 143 м. и 136 м. На северната страна е изграден комплекс от обществени сгради, който е доминирал над останалите постройки на площада. Три входа, разположени осово по източната, южната и западната страни, осъществяват достъпа до улиците,разположени отстрани на Форума. В северната част на форумния комплекс са разположени обществените сгради за нуждите на градското управление и други прояви на градския живот. В североизточния ъгъл е разкрит Одеона (Булевтерион), а западно от него - градската библиотека. Тук е била ситуирана и първата градска съкровищница на Мизия и Тракия.