Мевлеви Хане

Информацията може да не е актуална!
  • Мевлеви Хане
  • Мевлеви Хане
  • Мевлеви Хане
  • Мевлеви Хане
Описание

Мевлеви (Мавлеви) хане се намира в Стария Пловдив и се определя като единствения дервишки манастир от този вид, който всъщност е мюсюлмански. Той е принадлежал на персийската религиозна общност от Ордена на танцуващите дервиши, или известните още "мавлевии". Счита се, че орденът Мевлеви е отмрял някъде в началото на ХХ век и вероятно е действал по тези места около век. Някогашният комплекс е включвал молитвен дом–джамия, зала за ритуални танци на дервиши и жилищни постройки. В края на 9 век манастирът е изоставен и от него оцелява само ритуалната зала за танци. Основната сграда е била с приблизително квадратна форма, с размери 14 на 16 метра. Може да се каже обаче, че добре е съхранено текето на танцуващите дервиши на Джелаледдин Руми “Мевлеви хане” . Днес сградата функционира като комплекс в ориенто-персийски стил, носещ името „Пълдин”. Реставрация и е правена преди около 37 години, за да се смени нейното предназначение, като са последвали още няколко ремонта.