Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“

Информацията може да не е актуална!
  • Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“
  • Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“
  • Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“
  • Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“
  • Експозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“
Описание

Еспозиция „Книгоиздаването в България през втората половина на XIX и началото на XX век“ се помещава в музейната къща на възрожденския учител и книжовник, кмет на Пловдив след Освобождението и родоначалник на книгоиздаването в България Христо Г. Данов.

Едноетажната къща е разположена на Таксим тепе и е построена през 19-ти век като типична пловдивска симетрична къща. Централната част е заета от тържествен салон с цветно изписани стени и дървен таван с резбована композиция „слънце”. 

Експозицията проследява ролята на Пловдив като център на българската просвета и култура през втората половина на XIX и началото на XX век, като проследява развитието на учебното дело и дейността на изтъкнати книжовници и просветни дейци. Част от експонатите са уникални образци на печатната възрожденска книга, издания, учебни помагала, както и предмети от бита и лични вещи на Христо Груев Данов.