С подпис в последния момент: Атанас Атанасов сложи край на казуса къща „Хиндлиян”

  • от Мария Луцова
  • 15:59, 02.08.2022

Община Пловдив и културните институти под тепетата вече ще могат да кандидатстват за финансиране на реставрационно-консервационни дейности по сгради недвижими културни ценности, след като Министерство на културата обяви, че проектът за възстановяване на таваните в къща „Хиндлиян” е коректно завършен.

Проблемът стана публично известен, след като PlovdivTime разказа в материал, че заради забавения прием на отчета за предходния проект, комисия на МК е отрязала нов -  на Общински институт „Старинен Пловдив”, за реставрационно-консервационни дейности на стенната полихромна декорация на същата къща, която е недвижима културна ценност с национално значение.

След публикацията ни общинският съветник от „Да, България” Веселина Александрова сезира колегите си в Народното събрание. Членът на Комисията по култура и медии Антоанета Цонева отправи официално питане към министъра на културата Атанас Атанасов.  Формирана бе и работна група от експерти.

Тя излезе със становище, че: „Дейностите по договорите са извършени и са приети с високо качество и в срок или за забавянето е имало обективни причини. Изискуемите документи са представени. Отчетът за изпълнение е приет”.

Документът е резолиран от министъра на културата в оставка Атанас Атанасов, с което процедурата е приключена и културното ведомство трябва да предприеме действия по изпълнение на задълженията си по договорите, тъй като до този момент по реализацията на проекта са изплатени 70 процента от заложените суми. Остава Община Пловдив да получи още 5000 лв.

С оглед на изложеното, изразяваме становище, че Министерството на културата следва да предприеме действия по изпълнение на задълженията си по договорите, а именно да заплати остатъка от дължимите суми без да е наложително сключването на нови споразумения със страните”, допълват още експертите.

От становището става ясно и че казусът с къща „Хиндлиян” не е единственият, а обработката на документите на още три проекта в България са забавени – този за консервацията и реставрацията на стенописите на църквата „Успение Богородично” в Черепишкия манастир, реставрационно-консервационните и ремонтни дейности на къща музей „Александър Стамболийски” в село Славовица (Обл. Пазарджик); ремонтни дейности по покривна конструкция на църквата „Св. Архангел Михаил” в Перущица.

Тъй като в Министерството на културата има средства, има вероятност през септември да бъде обявена нова сесия  за кандидатстване по бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ в областта на консервацията и реставрацията. 

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ: 

Казусът с отказани пари от МК за спасяването на къща “Хиндлиян“ влиза в ПарламентаОчаква се министърът на културата в оставка да даде писмен отговор

Нарочно ли? МК отряза Пловдив и за ремонта на националния паметник на културата къща “Хиндлиян“Застрашени са и другите културни институции, тревожи се зам.-кметът Пламен Панов