Тайните на “Античен хамбар от Небет тепе“ разкрива изложба в Археологическия музей

  • от Мария Луцова
  • 12:57, 05.12.2022

Изложба „Античен хамбар от Небет тепе” разказва за опожарения от готите Филипопол през III век и представя находки и документирани археологически ситуации на една от най-ценните археологически недвижими културни ценности в България. Тя ще бъде открита на 6. декември в Археологическия музей и може да бъде видяна до 28. Февруари 2023 г.

Експозицията е фокусирана върху античния хамбар, обслужващ военните, охраняващи крепостната стена. Той бе открит при разкопки през 2017 г. Представени са всички предмети на бита - съдове за съхранение на храни и течности, за готвене и сервиране, оръдия на труда, оръжия, медицински инструменти. Сред представителните и много интересни находки са вносна амфора от о. Крит, 55 броя бронзови апликации от конска сбурия и сребърни монети.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, финансирала археологическите разкопки на проекта за консервация и реставрация на Небет тепе – „По крепостните стени на Филипопол“. Първите проучвания на обекта са направени от Димитър Цончев през далечната 1934 г., а в последните години – 2016, 2017, 2021 г. от София Христева, археолог от РАМ – Пловдив.

Припомняме, че "По крепостните стени на Филипопол" е един от важните за културната инфраструктура проекти на Пловдив. С европейски и собствени средства предстои да бъдат реставрирани, консервирани и експонирани Небет тепе и Източната порта - две от най-важните недвижими културни ценности от национално значение в България. Идеята е да бъдат социализирани и да се превърнат в предпочитани туристически атракции, предлагащи подходящи условия за целогодишно посещаване.

Безценен шах и костена свирка от късната Античност откриха археолозите на Небет тепеУсилията на екипа са съсредоточени в проучването на голяма римска сграда, част от която бе разкрита отново през 2017 г. Тя се намира между крепостната стена и въпросната улица

 

В проекта са включени три обекта на интервенция: Античен комплекс „Източна порта на „Филипопол"; Археологически комплекс "Небет тепе"; Реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе", Пловдив”.