Пловдив търси най-добрите млади поети

  • от PlovdivTime
  • 20:47, 16.08.2020

Националният конкурс за поезия „Добромир Тонев“ очаква стиховете на автори до 45-годишна възраст. Желаещите трябва да изпратят творбите си до 15 септември 2020 г., включително.

Традиционно конкурсът се провежда на 15 октомври, когато е рождената дата на Тонев. Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно: стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра; по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението. Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Творбите могат да бъдат изпращани на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, отдел „Култура, археология и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“. (Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.) 

Наградният фонд, осигурен от община Пловдив и партньори, е както следва:

От Община Пловдив: Първа награда – 600 лв. и грамота, Втора награда – 400 лв.  и грамота, Трета награда –  200 лв. и грамота.

Специални награди от партньори: Парична награда  - 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П.  Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета. Специална награда за млад поет -  300 лв., осигурена от Радио Пловдив. Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Тази година церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета - 10 октомври 2020 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“.