Одеон (Булевтерион)

Информацията може да не е актуална!
  • Одеон (Булевтерион)
  • Одеон (Булевтерион)
  • Одеон (Булевтерион)
  • Одеон (Булевтерион)
0/5
  • +35932627082
  • ул. „Генерал Гурко“, Пловдив, България
  • [email protected]
  • временно затворен за посещения
Описание

Булевтерионът бил мястото, където заседавал градският съвет на Филипопол. Отличени са 4 строителни периода (от I до IV век), на постройката, която по-късно била преустроена в сграда за музикални представления, рецитали и театри (Одеон) с около 500 места.  Намира се в северната част на форумния комплекс. Открити са ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. Днес е сцена за концертни изяви с около 350 места.