Общински институт „Старинен Пловдив“

Информацията може да не е актуална!
  • Общински институт „Старинен Пловдив“
Описание

Общинският институт „Старинен Пловдив“ извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, популяризиране на българското духовно и културно - историческо наследство. Отговаря за стопанисването на някои от обектите в Стария град, трите Туристически информационни центъра в Пловдив, организира културни и туристически прояви, предлага екскурзоводски услуги.