Народна библиотека „Иван Вазов“

Информацията може да не е актуална!
  • Народна библиотека „Иван Вазов“
  • Народна библиотека „Иван Вазов“
  • Народна библиотека „Иван Вазов“
  • Народна библиотека „Иван Вазов“
0/5
Описание

Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив е втората по големина в България и изпълнява функциите на второ национално хранилище на българската книжнина. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Създадена е през 1879 г. по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски учител и деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Дирекцията на Народното просвещение в Източна Румелия. Важно значение има приетия през 1881 г. Закон за свободата на печата, съгласно който библиотеката получава по един екземпляр от всички публикации, издадени на територията на Източна Румелия. С този закон тя става първата депозитна библиотека в страната, а и на Балканите.

С модерна за времето си сграда библиотеката се сдобива през 1974 г. Създадени са осем читални зали с общо 200 читателски места, което дава възможност на потребителите да ползват целия библиотечен фонд. Залите са обособени на отраслов принцип и в тях за удобство са разположени справочен и подръчен фонд, състоящ се от най-търсените и актуални издания в съответната област, както и абонамента на периодичните издания за настоящата година. Чрез консултантите в читалните зали се предлага достъп до всички бази данни, включени в локалната компютърна мрежа и интернет. Библиотеката притежава богат универсален фонд от над 1 милион и 460 хиляди библиотечни единици - научна, художествена литература, ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи, оригинални произведения на изкуството. От 2008 г. Обществения информационен център и читалните зали предлагат безжичен интернет достъп чрез оформени Wi-Fi зони.