Общинска фондация “Пловдив 2019”

Информацията може да не е актуална!
  • Общинска фондация “Пловдив 2019”
  • Общинска фондация “Пловдив 2019”
  • Общинска фондация “Пловдив 2019”
Описание

Фондация “Пловдив 2019” работи за промяна във възприемането на културата като ефективно средство за подобряване на средата за живот и за развиване на взаимоотношенията между хората.

Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си като един от най-старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало са белязали идентичността на града и неговите жители. Преселници от различни държави, бежанци от войните, предприемачи, индустриалци са трупали своя принос върху това наследство, за да оформят Пловдив като център на занаяти и търговия, в който се зараждат и първите прояви на организиран културен живот в модерната история на България – училища, библиотеки, музеи, издателства, театри, университети.

Срещата между култури, общности и групи винаги е била най-голямото предизвикателство и едновременно най-силният двигател в развитието му. Затова и мотото “Заедно”, с което Пловдив спечели титлата ЕСК, е толкова важно за успешния му преход към разпознаваем и активен европейски център.

“Пловдив Заедно” е визия за успешно и продуктивно съчетаване на минало и съвремие, както и за изграждане на осъзнато и ангажирано общество.