Експозиция „Българско възраждане“

  • Експозиция „Българско възраждане“
  • Експозиция „Българско възраждане“
  • Експозиция „Българско възраждане“
  • Експозиция „Българско възраждане“
  • Експозиция „Българско възраждане“
Описание

Експозиция „Българско възраждане” на Регионален исторически музей се помещава във възрожденската къща на Димитър Георгиади и проследява историята на Пловдив през периода XV-XVIII век. В залите на първия етаж са представени етническото разнообразие и стопанското развитие на града пред Османската епоха, а в тези на горните два етажа - борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.

Къщата на Димитър Георгиади е типична симетрична къща, построена през 1848 година и дадена на Георгиади като зестра. Това била една от най-просторните къщи в Стария град със 144 вътрешни и външни прозорци. Стените на фасадите и във вътрешността на къщата са богато изписани с геометрични и растителни орнаменти и зооморфни фигури. Уникален за къщата е салонът на първия етаж, оформен като покрит двор. Вторият етаж на къща Георгиади е най-представителния, с разноцветното си вътрешно изписване с богато резбованите тавани, врати и долапи и характерните декоративни ниши – „алафранги”.