Дружество на пловдивските художници

Информацията може да не е актуална!
  • Дружество на пловдивските художници
Описание

Дружеството на пловдивските художници , основано през 1990 г. , е сдружение с идеална и нестопанска цел. Една от основните му задачи е да популяризира творчеството на своите членове.Дружеството е приемник на Групата на пловдивските художници - СБХ и понастоящем обединява над 400 творци на регионален принцип .Членовете на Дружеството работят в областта на различните визуални изкуства: живопис , графика , скулптура , приложни изкуства , алтернативни форми , кураторски проекти.Дружеството на пловдивските художници е най-голямото творческо сдружение в Пловдив и най-голямото извънстолично творческо сдружение на художници .