Киноиндустрията у нас: Ще останем без кина, изправени сме пред колапс!

  • от Виктория Петрова
  • 13:56, 26.11.2020

Българските киносалони и филмовата дистрибуция съобщиха, че са изправени през колапс, ако държавата не вземе спешни спасителни мерки за бранша.

"Ооставени на колене, тъй като всичките ни опити за контакт с правителството и обсъждане на проблемите на кинопоказа остават нечути. Положението на кината и дистрибуторите е такова, че обществото е заплашено да остане без кина, респективно без достъп до това изкуство", посочиха от индустрията. 

Преди 2 месеца Асоциация на българските киносалони поиска намаляване на ДДС върху кинобилетите, но предложението не получи широк дебат, нито пък бе прието.

уви и то остана без всякакъв отговор от правителството, въпреки подробната ни и доста солидна аргументация!

От индустрията са изпратили две писма с призив за помощ към правителството, както и писмото до министерски съвет за намаляване на ДДС върху кинобилетите. Те представиха и данни за срива си: 

"Моля, обърнете внимание, че киносалоните и дистрибуцията се възстановяват много трудно, дори и да ни бъде разрешено да работим, тъй като ние зависим от наличието на нови филми, а в тази несигурна ситуация такива няма.

От сутрин до вечер слушаме как този и онзи бизнес са засегнати. Обаче нито веднъж не бе споменато, че киносалоните практически са спрели, тъй като нямаме достъп до филми, няма политика на държавата в помощ на нас като културни средища и културни институти!

Не пропускайте и фактът, че нормата на печалба в културната индустрия е многократно по-ниска, отколкото в туризма, ресторантьорството или други сектори. Ето защо ние сме в безкрайно трудна ситуация! И за сравнение ще отбележим следният факт - спадът в кинопоказа е: 100% за периода март-май, между 90 и 95% за периода юни-юли, 75-80% за периода август-октомври и отново около 90% за ноември. От цифрите по-горе, дори без да сте експерт в нашата област, можете да предположите какво предстои... Масови фалити на киносалоните! Цяла една индустрия е заплашена да изчезне, разберете това, молим ви!", посочиха от бранша. 

Сред исканията са:

- Въвеждане на нулева ставка за ДДС за киносалоните. Тук е много важно да се отбележи, че всъщност само 50% от приходите от входни билети биха били с нулева ставка, тъй като разпространителите на филми са също регистрирани по ДДС и когато издадат фактура за дължимия наем филм, то върху тези 50% от приходите от билети се начислява ДДС и тъй като те заплащат сумите към американски и западноевропейски компании (в мажоритарен процент от случаите), те не приспадат данъчен кредит, а са нетен вносител на ДДС и то в големи размери. Т.е. намалението на ставката за ДДС ще доведе до намаление на приходите в бюджета едва с половината от ДДС-то, което в момента бранша генерира при ставка 20%. Важно е да се отбележи, че нулевата ставка за ДДС върху кинобилети ще е в голяма помощ и за българските творци, тъй като ще получават дял от билетите от по-голяма стойност, тъй като разпределението на приходите в нашата индустрия е от нетната цена на билета, т.е. ако ДДС е нула то и абсолютната стойност от цената на билета ще е по-висока.

- Незабавна помощ за киносалоните и дистрибуторите на филми, която да покрие минимум разходите от месец март 2020 до месец юни 2021 година, както следва: 80% от разходите за заплати и осигуровки на наетите лица, както и управителите на дружествата, стопанисващи кината; наеми на киносалоните/офисите; консумираната ел. енергия; комуникационни и информационни услуги;  Счетоводни и юридически услуги; Наеми за софтуери за управление на кината или разпространението на филми; Лихви по инвестиционни кредити;

- Мораториум върху кредитите (главница и лихва) на юридическите лица, наетите и самонаетите за още 1 година.

- Спиране или опростяване на лихвите върху задълженията към бюджета, натрупани за периода март-декември 2020 и разсрочване на задължения към бюджета до юни 2021 година.

От бранша подчертаха още, че ако не се приемат техните искания България отново ще се присъедини към още един черен списък – на първата държава в ЕС, която не е реализирала нито една мярка за подкрепа на филмовата дистрибуция и киносалоните! По-лошото е обаче, че всички кина може да изчезнат у нас.