Израелци правят мащабните проучвания за снабдяването на Пловдив с вода от Въча

  • от Благовест Андонов
  • 13:28, 28.01.2020

Българо-израелската фирма „АШ Индъстрийз” започва предпроектните проучвания, които ще са основа за дългоочакваното снабдяване на Пловдив с вода от каскада "Въча". Днес в Областна управа се състоя среща между представители на компанията, в която влизат кадри на израелската държавна компания "НЕК" и още едно частно дружество, които ще извършат проучванията в следващите 14 месеца. 

Областния управител на Пловдив Дани Каназирева заяви, че е имало известно забавяне в стартирането на проекта, което е било по вина на българската страна, заради изплащането на авансовото плащане. Въпреки това се очаква договорът да бъде изпълнен в срок.

От компанията вече са взели две проби от водата на каскада "Въча", които категорично са показали, че тя е кристално чиста и подходяща за използване на питейни нужди. 

Кметът Здравко Димитров посочи, че този проект е приоритетен, а неговата идеята е възникнала още през 80-те години на миналия век. Заданието след това е било изоставено, а през мандата му като областен управител, той е преценил, че е полезно и го е извел на дневен ред. Първият етап на проекта включва водоснабдяването на Пловдив и още шест съседни общини, а вторият етап предвижда водата да стигне до Първомай и Хасково. 

"Виждате напрежението в Перник. Ние не сме застраховани от подобно бедствие. Ето как сега при една ситуация като отравянето на река Марица, как само две спрени помпи създават проблеми с налягането при водоснабдяването в града", заяви градоначалникът.

Той допълни, че качеството на водата от каскада "Въча" постоянно се подобрява без външна намеса, а сондажната вода, от която Пловдив черпи ресурс, постоянно се влошава. Според Димитров основното водоснабдяване на Пловдив може да стане от Въча, а това, което се използва в момента да остане като резервен вариант. 

Предпроектните проучвания ще бъдат ръководени от проф. Борис Цанков. Той заяви, че започват анализи и събиране на данни за потенциалното водоснабдяване на Пловдив и региона за следващите 50 години напред. Израелската компания има голям опит в изграждането на подобен тип съоръжения като част от проектите, на които са били изпълнител, са водоснабдяването на Голанските възвишения, както и воден тунел, който минава през Йерусалим. В екипа е и Гавраил Шахам, който е съветник на израелския премиер по водните въпроси. 

Фирмата изпълнител на предпроектните проучвания е израелската компания „АШ Индъстрийз”. Израелците са дали най-висока цена при поръчката – 349 хил. лева при прогнозна цена от 350 хиляди. Въпреки това те са били оценени най-високо заради техническите показатели, които са били дадени.

В предпроектните изисквания трябва да се направят  геоложки, хидрогеоложки и геодезически проучвания, изготвяне на хидравлични модели, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник, както и подготовката на социално-икономически анализ, а също и на разходите и ползите и други.

Идеята за водоснабдяване с планинска вода се говори от близо 50 години, като имаше и стъпки за вкарването му във Водния цикъл на Пловдив, но тя така и не попадна в обхвата на проекта. Проектът предвижда по 18-км трасе от Въча по гравитачен път да снабдява Пловдив и областта с вода от планината .

По време на кръглата маса в областна управа през юни става ясно, че около 150 млн. лева ще са необходими, за да може да се реализира дългоочакваният проект, който ще снабди Пловдив и 6 съседни общини с вода от Въча.  За да се реализира този проект трябва да се подмени и цялата водопреносна мрежа на Пловдив, тъй като в момента тя не би издържала подобно налягане при водоснабдяване от планината. Предвижда се етапност на проекта, като вторият етап ще включва захранването с вода от каскадата към Първомай и Хасково, където проблемите с водоснабдяването са изключително големи.