Оживяването на рядък вид соколи в Пловдив показва изложба

  • от PlovdivTime
  • 14:04, 24.10.2022

Отворена беседа с Георги Пчеларов и Деница Пенева ще разкрие детайли от работата в Дружеството на илюстраторите, както и за творбите от пленер "Биоразнообразие и възстановяване на видове в района на Инициативата Европейски Зелен Пояс" на 25 октомври от 17.30 часа в Природонаучния музей на Пловдив.

В своите творби, авторите отделят специално внимание на белошипата ветрушка, рядък вид птица за чието възстановяване и подсилване на популацията, Зелени Балкани изпълнява проект „Живот за белошипата ветрушка“ по Програма LIFE на ЕС.

Преди да изчезне от България, като гнездящ вид през миналото столетие, едно от последните места, където този рядък вид соколи се е размножавал, са тепетата на Пловдив. В своя разказ ,,Подир сенките на керкенезите“ българския природоизследовател Димо Божков описва грациозните белошипи ветрушки по особено емоционален начин. Поради този факт организаторите поставят и двете изложби именно в града под тепетата.