Хорото - магическият ритуал на българите, пресъздава Слънчевата система