За първи път: Община и държава компенсират собственик на имот с безценна мозайка в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 15:15, 15.02.2023

Археологическият музей да инициира среща между представители на Министерство на културата, Община Пловдив и Областната управа на Пловдив, на която да се намери вариант за компенсиране  на собственика на терена на ул. „Пушкин” 7а, реши на свое заседание Специализираният експертен съвет за недвижимите културни ценности.  На нея да се види има ли и кой имот – държавна или частна общинска собственост, е подходящ за замяната.

Припомняме, че разкопките бяха през 2020 г.  Проучена бе около 120 квадратни метра площ, която се намира на 100 метра от Източната порта. Археолозите откриха част от голяма римска сграда и множество мраморни фрагменти, част от нея. Тя бе от три помещения и според проучвателя Здравка Коркутова  сградата е от римския период от III в. В две от тях бяха открити мозайки – първата със запазени фрагменти, а втората – почти изцяло запазена.

"Тя е с различни цветове - охра, червено, бяло и зелено. От запазените фрагменти се вижда, че е обхваната от тъмен кант, в който е вписан правоъгълник от плетеници и охра, тъмносиньо, зелено и червено. В средата на помещението вероятно е имало медальон, от който е запазен много малък фрагмент. Мозайката е изградена върху подложка от розов хоросан", разказва археологът Здравка Коркутова. Тя и колегите ѝ определят помещението като басейн, който е свързан с тръба и канали.

Още в началото на обсъждането в СЕСОНКЦ археологът проф. Анелия Божкова припомни и подчерта, че трябва да бъде одобрено предложението на РАМ-Пловдив да бъде разширен обхватът на охраняемата зона, защото се регистрират все повече обекти дори и в периферията на  града.

„Вече три години се опитваме да стигнем до решение на проблема. Много се забавиха нещата, а инвеститорът вече е вложил немалко пари в разкриването на археологията. Очакваме да бъде обезвъзмезден с равностоен имот”, каза адвокатът на собственика Христина Райчева.

А проучвателят Здравка Коркутова обяви, че вече са започнали да се рушат мозайките, защото теренната консервация вече е копрометирана.

Всички се обединиха около тезата, че спешно трябва да бъдат предприети мерки по оценка на състоянието на обекта и временното му засипване, докато се извърви процедурата със замяната.

„Тя ще бъде дълга, тъй като ще е прецедент. На практика не е прилагана за обект недвижима културна ценност. Ще трябва да се премине през учредяване на вещно право на собственост върху земята. Вероятно ще трябва и съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През нашето ведомство може да се кандидатства за аварийни дейности”, коментира директорът на  „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ в Министерство на културата Екатерина Джумалиева.

Членовете на СЕСОНКЦ бяха на мнение, че само така ценната находка ще бъде спасена и може да бъде експонирана подобаващо.

 ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Ценна мозайка в Пловдив обявена за паметник на културата с национално значениеПрепоръчват на държавата да замени частния имот, където е открита, за да бъде допроучена