Виртуално портфолио разказва за кварталите на Пловдив
Преподаватели и студенти от катедра „Етнология” на ПУ са се нагърбили със задачата да съберат на едно място в интернет живото наследство на общностите, пространствата, където се съхранява
10:16, 12.09.2018613 пъти

Виртуално портфолио на кварталите на Пловдив изготвят студенти и преподаватели от катедра „Етнология” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Ръководител на мащабното изследване е доц. д-р Меглена Златкова, а мащабната му цел е да представи кварталите и общностите на града в тяхната заедност. 

Работата по „Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО – виртуално портфолио“  започна през тази година, но екипът в партньорство и с помощта на  „Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ и Фондация „Стойна Кръстанова“; Народно читалище „Шалом Алейхем – 1945“, с помощта на РЕКИЦ – Пловдив, Съюза на общинските читалища - Пловдив и с техническата подкрепа на CartLab към ПУ „Паисий Хилендарски“ ще продължи своето изследване и през цялата 2019 г. 

Дотогава ще бъдат реализирани и пуснати в употреба виртуално портфолио „Кварталите на Пловдив – ЗАЕДНО“, което представя живото наследство на кварталните общности и техните пространства, и платформа „Читалища“, която ще свързва и включва читалищата в Пловдив във виртуална информационна мрежа, с единен събитиен календар. 

Кварталите на Пловдив имат свой собствен живот, своя памет и образи, които често остават непознати. Екипът по проекта осъществява етнографско и визуално картографиране на Пловдив, което цели да представи кварталните наследства и заедно с това да проследи живота на читалищата и участието на гражданите в културния живот на града. Работата обхваща 6-те административни района на Пловдив, живота на кварталните общности и техните пространства. В проекта са включени дейности като теренна работа, работни срещи с читалищни служители, разработване на концепции и актуализиране на виртуалното портфолио и платформа „Читалища“. Представянето на градското наследство на Пловдив като част от европейското културно наследство и на читалищата като значими актьори по места е от изключително значение. 

Виртуалното портфолио на Пловдив ще включва различни теми, образи, разкази и интерпретации на града и неговите истории, пространства, места, хора и културен живот в лицето на читалищата. То ще обедини града и ще го представи в неговата заедност. Съществена част от работата включва обработката на материалите от етнографското проучване на кварталите, в което участват като доброволци – студенти по социална антропология и етнология към катедра „Етнология“. Платформа „Читалища”, като допълнителна и не малка част от портфолито на Пловдив, ще включва информация за всички активни читалища в града – 24 на брой. Освен историята на всяко читалище, в нея ще бъде систематизирана и публикувана актуална информация за базата, с която разполагат, какви са активните дейности, проекти, школи, курсове, клубове по интереси и други занимания. Това ще бъде на разположение на всеки посетител, който желае да намери пространство или занимания за деца и възрастни в читалището в желания от него район на града. Освен като една обединена платформа-мрежа за всички читалища в града, он-лайн платформа „Читалища“ има за цел да  покаже пред повече хора ролята на читалищата в живота на кварталите и тяхното значение за културния живот в Пловдив. За съществуването на платформата ще се грижат и самите читалищата, които от своя страна ще имат достъпа да обновяват информацията и да поддържат популярността си. 

До този етап на проекта е изготвена концепцията за платформа „Читалища“, разработва се виртуалното портфолио и едновременно с това екипът продължава с проучването на кварталите и техните читалища. Събраната информация се очаква да бъде поместена и предварително тествана във виртуалното пространство през есента на тази година.

Коментари от FACEBOOK