Знаете ли къде се е намирало Немското училище в Пловдив?

  • от PlovdivTime
  • 11:58, 27.11.2021

Преди 120 години, през 1901 г. е основано Немското училище в Пловдив. Първоначалната му цел е задоволяване нуждите на децата от немските семейства, живеещи в града. Започва с 40 ученика, но постепенно се разраства. Първоначално се помещава в част от тютюнев склад на ул. “Станционна” /днешна “Иван Вазов”/.

Първи негов директор е Алфред Бьокл, а десет години по-късно на негово место идва пристигналият от Берлин – Алфред Ахтерберг. С годините броя на учениците нараства и се създава необходимост от построяване на нова сграда. По проект на софийския архитект Станчо Белковски на същата улица, само за пет месеца  е построено новото училище /дн. “Музикално училище” – Пловдив/, което отваря врати на 15 септември 1927 г.

През 1928 г. вследствие на силното земетресение зданието сериозно пострадва, но щетите са възстнановени бързо. След ремонта тук се нанасят и Немско-българското културно дружество и Германската народна библиотека. Към 1928 г. има и детска градина, подготвително отделение и до два гимназиални класа. Най-много са учениците българи, а след тях - евреи.

Училището поддържа връзки със Съюза на немците в чужбина, Чуждестранния институт в Щутгарт, Немската академия в Мюнхен и др.

След 1933 г. в него проникват нацистките идеи. Създава се организация на национал-социалистическата работническа партия. Така просветните задачи вървят ръка за ръка с политиката. Цели се проникване на немското културно и политическо влияние в Пловдив. Просветните задачи са пригодени към изискванията на българското законодателство. Учебните програми се одобряват от Окръжната училищна инспекция, а отчетите се изпращат в Министерство на просветата. Средства за издръжка се събират от училищни такси и от Управлението на немските училища в България.

То преустановява дейността си през 1944 г.

  

Юбилейна книжка на Немското училище в Пловдив. 1926 г.,

 Откриване на новата сграда на Немското училище в Пловдив. 1927 г.

 Преподаватели от Немското училище в Пловдив през учебната 1926/27 г.

 Ученици от първоначалната степен в Немското училище в Пловдив. 1927 г.

 Афиш за спортно тържество в Немското училище в Пловдив. 1935 г.

 

Ученици от Немското училище на разходка по Главната улица на Пловдив. 1943 г.

Източник и снимки: Държавен архив - Пловдив