Започва реставрацията на фасадата на къща „Павлити“ в Стария град

  • от PlovdivTime
  • 16:14, 19.01.2023

Още една забележителна възрожденска къща в Стария град ще възвърне своя блясък и красота през настоящата 2023 година, съобщават от ОИ „Старинен Пловдив“. Възрожденската къща „Павлити“ е една от емблематичните постройки в Старинен Пловдив. Сградата е обявена като архитектурно-строителен и художествен паметник на културата, ДВ бр.85/1949 г. и притежава статут на недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

През годините  е използвана като представителна приемна на Комитета за изкуство и култура, помещавали са се и Национален дарителски фонд „13 века България“, Студентски дом и Общинска фондация „Пловдив 2019“.

След това сградата е затворена за посетители, тъй като фасадата на къщата е в лошо състояние,  част от холкелите са паднали, а дървените колони и елементи са изгнили. В момента има много повреди по мазилката, художественото изписване, декоративните елементи и корнизите.

„След като избраният изпълнител по проведената обществена поръчка през 2021 година се отказа, през 2022 пристъпихме към следващи действия. В  резултат на обявена обществена поръчка по ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, проведена по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП от дата 02.12.2022 г., Общински институт „Старинен Пловдив“ сключи договор с избрания изпълнител – фирма „Рестстрой" ЕООД с предмет „Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“. Договорът бе сключен на 15.12.2022 г., а срокът за изпълнение е 294 календарни дни от предаване на обекта на изпълнителя, но не по-късно от 15.12.2023 г. Стойността на договора е 149 966,03 лева без ДДС“, съобщи доц. д-р Елена Кантарева-Дечева, директор на института.

Консервационно-реставрационните дейности ще бъдат изпълнени в съответствие с проект, съгласуван от Министерство на културата по реда на Закона за културното наследство. Автор на проекта по част КРР е Никола Стоянов - един от най-авторитетните пловдивски реставратори. Той стои зад реставрацията на знакови паметници на културата както в Пловдив, така и в цяла България. Работил е на археологически обекти като Античния театър, Римския стадион, Античния одеон,  Римския форумен комплекс „Августа Траяна” в Стара Загора, оригиналния каменен градеж на тракийската могила „Голяма Косматка” до град Шипка и реставрацията на фасадата на католическия храм „Свети Лудвиг“. Името му стои и зад реставрацията на множество стенописи в църкви и манастири, както и на къщи в Стария град.

Къща „Павлити" е построента в средата на XIX век и е била собственост на богатия търговец от Пещера Георги Павлити (Политоглу). С богатата си художествена декорация, характерното еркерно наддаване, арковидни прозорци и изписания холкел, обектът е един от пространствените и градоустройствени репери в тъканта на Стария град.