Започва процедура по връщане на статута на къщата на „Медичи“-те

  • от PlovdivTime
  • 21:06, 30.01.2024

Националният институт за недвижимо културно наследство е стартирал нова процедура за оценка и предложение към министъра на културата дали сградата на ул. „Цар Иван Александър“ и ул. „Густав Вайганд“ в Пловдив да бъде обявена за недвижима културна ценност. Законът обаче не позволява докато върви процедурата разрушаването на сградата да бъде спряно.

Това стана ясно от участието на заместник-министъра на културата арх. Чавдар Георгиев в БНТ Подкаст „Къде живеем?“ с Камен Коларов. Пловдивските медии информираха вече за опасността къщата, която до 2012 година е била със статут на паметник на културата да изчезне. В писмо-призив депутати и общински съветници от ПП-ДБ поискаха от Министерството на културата да започне процедура по предоставяне на статут на сградата на недвижима културна ценност и „за спиране на разрушителните действия“. 

„Във връзка с последните събития мога да ви информирам, че гражданите са входирали такова едно искане и по закон такава процедура по предоставяне на нов статут е стартирала в института, увериха ме от там тази сутрин. Но тук държа да отбележа, че това може да се отчете като един пропуск в сега действащото законодателство, а именно, че защита една сграда може да получи едва след като бъде извървян целият път по изучаване, съответно анализиране на нейните характеристики, съобщаване по надлежния ред по АПК, едномесечен срок за съгласуване на проекта на заповед и след издаване на съответната заповед от министъра, което, сами разбирате, че в най-добрия случай отнема около 6 месеца докато получи такава защита и това е една от промените, които ние предвиждаме в закона за културното наследство”, заяви заместник-министъра. 

Попитан дали процедурата ще спре разрушаването на сградата, защото тя може и да изчезне в 6-месечния срок арх. Георгиев отговори: 

„В настоящия момент законът не позволява нито на инспектората, нито на друг орган – държавен, да спре каквито и да са действия, ако те са законосъобразни по реда на закона за устройство на територията, разбира се“.

„Да, разбирам напълно притесненията и пак казвам, че с промените в закона нашата цел е превантивна защита да получава една сграда от стартиране на процедурата и за срок от 6 месеца тази защита да пази всички сгради, които са в процес на изучаване, от частично или пълно унищожаване, което не променя изобщо правото на собственост или правото на ползване“, каза арх. Георгиев. 

Заместник-министърът обясни, че ако на база становището на НИНКН и Специализираният експертен съвет министърът издаде заповед и даде статут и режим на опазване на сградата, то собственикът следва да я възстанови първоначалния й вид. 

„Да, ако има такъв режим и съответно заповедта не бъде обжалвана, защото тогава вече Съдът е органа, който ще каже“, уточни заместник-министърът на културата. 

По повод променения през 2012 година статут на сградата арх. Георгиев обясни:

„Цялата информация по преписката ми бе предоставена от специализираните дирекции. Много точно констатирахте – през 2012  година със заповед статутът на сградата е отнет, като това не е единичен случай. Много такива сгради са били отписвани и съответно статутите им са били премахвани, а причините могат да са различни – няма едни и същи и същи. Преценка на  специализираните дирекции се предлага да бъде отнет поради липса на характеристики, тъй като трябва да се отчете, че над 40 000 обекта са декларирани преди повече от 40 години като недвижими културни ценности, но за по-голямата част от тях не са предоставени окончателни статут и именно такава е задачата да се преглеждат всички такива декларирани и по преценка на специалистите да се казва дали те притежават характеристики все още и съответно да предлагат на министъра да бъде отнет или да бъде даден окончателен статут. В конкретния случай е било предложено преди повече от 10 години да бъде отнет статута и към настоящия момент тя не притежава статут, респективно не попада под режимите за опазване на недвижимото културно наследство по закон в страната“.

Заместник-министърът заяви, че няма конкретна информация дали през годините е имало нерегламентирани и въобще някакви намеси в облика на сградата, които да са станали причина за отнемането на статута й и режима на защита.