Възстановяват къпалня като в старите хамами при реставрацията и консервацията на „Орта мезар”

  • от Мария Луцова
  • 11:12, 21.04.2022

Проектът за реставрация и консервация на баня Орта Мезар е одобрен от Националния институт за недвижимо наследство и е входиран в район „Централен”.  В момента администрацията разглежда документите, за да се пристъпи към издаването на строително разрешение.

„Колегите ме информираха, че ще искат от собствениците да разделят проекта на два етапа. Първият е реставрацията и консервацията на самата баня Орта Мезар, там където е минала цялата тежка процедура по съгласуване с НИНКН, вторият да бъде административната сграда до самата баня. Причината да е двуетапно е, че по самата административна сграда има определени забележки, свързани със ЗУТ, които трябва да бъдат отстранени. Разговаряно е с проектантския екип”, разказа кметът на район „Централен” Георги Стаменов.

Той уточни, че това разделяне на два етапа ще позволи до месец да бъде издадено строително разрешение и да се пристъпи към реализацията на проекта за реставрацията и консервацията на паметника на културата.

Така ще се обезопаси районът, но най-важното е, че ще се върне към живот една от емблематичните сгради в сърцето на града, а минувачите ще се наслаждават на специфичната ѝ архитектура.

Според одобрения от НИНКН проект при ремонта, реставрацията и консервацията на банята се запазват обемите, разпределението, стените.  По фасадната част ще се извърши само една промяна – ще бъдат възстановени прозорци, които по някакви причини навремето са били затворени.

Функционалното предназначение според проекта е заявено като арт кафе с галерия.   Съседната сграда е предвидена отремонтирана основно и да бъде офис сграда. Пак е в обемите си.

„Тези две сгради навремето са приватизирани чрез фирма „Бига”, но земята е общинска собственост. В случай че собствениците искат пристрояване и излизане извън обема на настоящите сгради, трябва да мине през санкция на Община Пловдив и Общинския съвет.  Поне засега такава процедура няма”, уточни Георги Стаменов.

Сградата  паметник на културата бе собственост на бизнесмена Радослав Бозуков, които си отиде без време миналата година.  В момента съпругата му Велислава Бозукова и фирма „Бига” ООД се е заели да реализират мечтата на Радо Бозуков Орта мезар да бъде възстановена.

Старата обществена баня Орта мезар е строена през XVI-XVII век, когато започва масово строителство на бани в Османската империя. Тя е от махленски тип, строена като свободно стояща сграда. Намира се в някогашната махала „Орта мезар” – еврейски квартал запазно от Дондуковата градина. Банята е известна под името „Орта мезар”, но в турско време се казва „Ени хамам” (новата баня).

Разположена е на някогъшния главен търговсти път от Одрин за Перущица, където са се намирали турските махали.

Банята е единична с едноосов план. Ходовата линия е с преходни помещения. От главния впод се преминава от едно в друго пространство – през съблекалня, през хладно помещение (соуклук), през горещо помещение (съджаклък) и се достига до пет къпални (халвети). Достъпът и обслужването на пещта и котлите за топла вода е отвън. Няма функционална връзка между банята и помещението с котлите.

След затварянето на хамама и дългото ползване на сградата недвижима културна ценност като магазин, след пожари и набези на бездомници, проектът предвижда тя да бъде превърната в арт кафе-галерия. Новата ѝ функция ще бъде в рамките на сегашните параметри на сградата, не се предвижда обемно-планировъчна намеса, не се увреждат автентичната структура и елементи. Пространството в двете нива на съблекалнята ще е галерия.

В централната зала ще има мокър бар. Предвидена е функционална връзка с прилежащата градинска площ около сградата.

В същинското пространство на хамама, където са разположени студеното и топлото помещения и къпалните ще има зали за консумация.

Първата къпалня ще бъде възстановена в автентичен вид с подмяна на пода с каменни плочи, възстановяване на каменни пейки и мивки. Къпалнята ще бъде експонирана подходящо в цялостната пространствена композиция на кафенето и ще даде възможност на посетителите да видят какво е представлявал хамамът в миналото.

В помещенията на пещта и тези за съхранение на дървата ще бъдат разположени кухня със склад и други административни пространства. Предвижда се да бъде реализирана функционална връзка със залите за консумация.

В помещението на цистерните за топла вода и пристроеното търговско помещение ще има два арт магазина със самостоятелен достъп от улицата. В подпокривното пространство ще има две офис помещения.

По фасадата на сградата паметник на културата се предвижда почистване, префугиране и реставрация на клетъчната зидария, монтиране на дървена таблена врата по автентични данни. Ще бъде реконструиран четирискатен покрив на съблекалнята по автентични данни, тъй като той бе унищожен при пожара през януари 2016 г. По автентични данни ще бъде реконструиран и покривен фенер над съблекалнята.

Проектът за реставрация и консервация на старата баня е дело на арх. Илко Николов и неговото студио „Арконт-А”.