Специализираният съвет към МК обяви за единични културни ценности четири тютюневи склада в Пловдив

  • от Мария Луцова
  • 15:37, 02.09.2022

Специализираният съвет за недвижими културни ценности към министъра на културата даде статут на единични недвижими културни ценности от местно значение на три склада в Тютюневия град. Става дума за складовете на Даниел Шаки на ул. „Г. М. Димитров” 29,  на „Ориент Табако” на ул. „Одрин” 8 и Холандското анонимно акционерно дружество на ул. „Одрин” 13. За сградата на  „Никотеа” и Австро-българското тютюнево дружество на бул. „Христо Ботев” 57 статутът на недвижима културна ценност е „за сведение”.

Предложението бе внесено по спешност за разглеждане в СЕСОНКЦ заради случващото се в последните дни в Пловдив.


Складът на ул. "Одрин" 13

„Предлагам да разгледаме документацията на четири склада в Тютюневия град в Пловдив, тъй като уведомлението ми по АПК до Община Пловдив предизвиква серия от едни и същи акции, свързани с разрушаване. Смятам, че процедурата е стартирала с това съобщение и независимо от това, че Министерство на културата не е уведомило собствениците, че ще се разглеждат на Съвет въпросните сграда и понеже няма постъпили възражения, смятам, че е законосъобразно да включим тези обекти в дневния ред”,обяви директорът на НИНКН арх. Петър Петров.


Складът на ул. "Одрин" 8

Сградата на ул. "Г.М. Димитров" 29  бе разрушена вчера и днес, но по време на заседанието във фиша бяха нанесени корекции и бе допълнено, че собствениците се задължават да преизградят склада по автентични данни.

Сградата на ул. "Одрин" 8 освен това има и статут на художествен паметник заради стенописа на Вълчан Петров, който украсява внушителна част от първия етаж.


Складът на бул. "Христо Ботев" 58

Целият състав на СЕСОНКЦ единодушно гласува при разглеждането на четирите обекта, а мненията обобщи проф. Анелия Божкова:  „Едва ли е нужна дискусия, трябва да направим всичко по силите си да защитим тези сгради. А след това да се заемат органите на правосъдието” .

Предстои предложението на Съвета да бъде одобрено с подпис от министъра на културата и публикувано в Държавен вестник. Собствениците също могат да оспорят акта.


Складът на ул. "Г.М. Димитров"29

 

Kоментари

коментар
Е, ТА?
18:15, 03.09.2022
Отговор

Е, та? Ниската категория "ЗА СВЕДЕНИЕ" (под "Местно значение" и дори под "В Ансамбъл") не пречи на развитието в имота