Специалисти от цял свят идват в Пловдив за Международна конференция за опазването на мозайките

  • от PlovdivTime
  • 10:43, 05.10.2022

Пловдив ще бъде домакин на 14-ата конференция на Международния комитет за консервация на мозайки от 24 до 28 октомври в Дома на културата "Борис Христов". Събитието има за цел да събере на едно място консерватори, реставратори, археолози, историци на изкуството и други професионалисти, които работят в публичния или частния сектор в по-широката област на консервацията на мозайки. Конференцията специално приветства студенти и наскоро завършили. Темата е  "Съхраняване на мозайки в променяща се среда: предизвикателства и възможности".

Културното наследство е все по-изложено на заплахи, свързани с бързо променящите се физически, социално-икономически, политически и културни течения по света. Изменението на климата и свързаните с него природни бедствия, намалените финансови ресурси, допринасящи за пренебрегването и недостатъчното финансиране, бързата урбанизация и геополитическите конфликти засягат културното наследство с тревожна скорост. Професионалистите в областта на наследството търсят нови подходи и ефективни стратегии за смекчаване на натиска и отрицателното въздействие на промените в регионална, национална и международна обстановка, както и за запазване и осигуряване защитата на важни обекти, колекции и обекти.

В конференцията ICCM ще изследва опазването на мозайките в един променящ се свят, като се фокусира както върху предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите в областта на наследството, така и върху новите възможности, които могат да възникнат от тези условия.

Програмата на конференцията включва сесиите "Мозайки в градска среда и заслони", "Опазване и управление", "Мозайки от съвременната епоха", "Документация", "Казуси от най-добрите практики".