Сградите в Тютюневия град - до 30 метра, надстройките - невидими от улицата

  • от Парашкева Иванова
  • 09:43, 17.10.2020

Концепцията за визията на Тютюневия град е почти готова и до Нова година ще влезе за обсъждане и съгласуване в Министерството на културата. "На финалната права сме по отношение на градоустройството. С министерството и инвеститорите сме достигнали до общи компромиси и се надявам до края на годината концепцията да е готова" коментира главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов пред TrafficNews. 

Концепцията за Тютюневия град се работи от 2017 година след големия пожар. Амбициозните планове концепцията да бъде готова в мандата на предишното управление не се случи, тъй като амбициите на инвеститорите за мащабно строителство в района бяха порязани от Министерството на културата. 

"Когато започнах работа в община Пловдив имаше заявени едни големи намерения за Тютюневия град. Имаме действащи ПУП-ове много сериозни,МК имаха забележки по тези вече влезли в сила ПУП-ове, бяхме преживели ситуацията с пожара в складовете, съборения склад на ул. „Одрин” 8.  Много болезнена тема. Подехме една инициатива с общи срещи между инвеститорите,  Министерството на културата, общината, НИНКН в лицето на арх. Джуркова. За тази една година доста от нещата се промениха от градоустройствена гледна точка. Доста от инвеститорите си смекчиха желанията, те се съгласиха да ограничат застрояването, само и само да се започне някаква дейност. От друга страна МК имаха доста конкретни предписания за съответни сгради и в процеса на разговорите концепцията бе променена. Малко по – малко Тютюнев град започна да се избистря. Сега сме на една финална права за граоустройството на Тютюневия град като страните сме достигнали до общи компромиси, за да може да представим до края на годината готовата концепция за района. Надявам се с тази предварителна работа, след това последващото съгласуване на плана да стане по-бързо" коментира арх. Ахрянов. 

Основното в  концепцията е, че имаме основни правила за цялата зона и след това в самата зона имаме единични недвижими културни ценности, които трябва да им бъде сменено предназначението и да заработят с нова функция. Приема се една обща кота за височина на сградите от сега съществуващите сгради. Имаше действащ ПУП за 60 метра кота корниз. В момента сградите не надхвърлят 30 метра. В момента най- високата сграда не надхвърля 27-28 метра кота било и това е полуремонтирания склад на ул. „Иван Вазов” и „Екзарх Йосиф”. Тя задава една обща височина на Тютюнев град" уточнява главният архитект. 

Надстрояванията на сега съществуващите сгради ще бъдат направени така, че да не се виждат от от ходовата линия на уличното ниво.