Най-сетне: Първа копка на Небет тепе, тръгва проектът “По крепостните стени на Филипопол“

  • от Мария Луцова
  • 15:55, 22.08.2022

"Един от най-мащабните проекти в сферата на културно-историческия туризъм – социализацията на Небет тепе и Източната порта стартира официално на 29 август", съобщи зам.-кметът Пламен Райчев. Двата обекта и зоната около тях ще бъдат реставрирани, експонирани и социализирани в рамките на  проекта "По крепостните стени на Филипопол". Той се реализира по приоритетна ос "Регионален туризъм на оперативна програма "Региони в растеж".

За реализацията са заложени  8 012 202, 52 лв. 6 милиона от тях са безвъзмездно финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 003 050 лв. съфинансиране са заем, който общината изтегли от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове". Очаква се и за този проект, както и за повечето инфраструктурни инвестиции, да бъдат нанесени корекции с цел да се компенсира скокът на строителните материали.

"По крепостните стени на Филипопол" е важен за града, тъй като има за цел да бъдат реставрирани, консервирани и социализирани два от най-значимите археологически обекти с национално значение - Небет тепе и Източната порта.

Забавянето на старта бе заради неизправност в проекта за Небет тепе. Още в началото на ноември миналата година PlovdivTime съобщи, че Националният институт за недвижимо културно наследство ще върне за преработка документацията заради редица пропуски.

Два месеца по-късно това бе потвърдено и от НИНКН, и от Община Пловдив. Проектът бе преработен и внесен за ново разглеждане. През април бе и съгласуван. Към реална работа обаче не се пристъпи.

В този момент  на другия ключов обект -  Източната порта, работят археолозите Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева. Преди няколко седмици те започнаха проучване в изпълнение на предписанията на Експертната комисия на Министерство на културата, която през 2021 г. прие резултатите от работата на специалистите. Тя излезе с решение, че поради високата научна стойност на разкритите археологически структури трябва да бъдат допроучени и документирани и през 2022 г. Разкопките се финансират от Община Пловдив.