Съдът отсече: Тютюневият склад “Никотеа“ не е паметник на културата

  • от Мария Луцова
  • 09:42, 07.11.2023

Тютюневият склад "Никотеа" на бул. "Христо Ботев" 57 не е паметник на културата, след като Административният съд в Пловдив отмени заповед на заместник-министъра на културата Борислава Танева от 30 септември 2022 г.  след жалба на собственика "Транс Енгол България" ООД и други заинтересувани лица.

С въпросния документ на сградата се даваше статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Новото време, с категория "за сведение".  Това се случи след предложение, внесено в Министерство на културата от арх. Петкана Бакалова. После експертите от Националния институт за недвижимо културно наследство изготвиха фиш с описание на обекта, както и предписания за опазването му. Документът бе обсъден и гласуван на заседание на Специализирания експертен съвет за недвижимо културно наследство към министъра на културата.

В него се посочваше, че:  "Сградата на тютюнева фабрика "Никотеа" е изявен пример за българската индустриална архитектура от началото на ХХ век и носи типичните ѝ характеристики – едромащабно обемно-устройствено решение, отворена планова схема и фасадно оформление със семпла пластична декорация, подчертаваща конструктивните оси и прозоречни отвори".

Административният съд се аргументира, че са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, заради които следва заповедта да бъде невалидна.

Съдия Недялко Бекиров посочи, че фиш №1 - предварителната оценка на експертите за качествата на сградата и предписанията за опазването ѝ, е разгледан на заседание на СЕСОНКЦ. След това в него са нанесени промени - от надстрояване с отстъп от уличната фасада с кота било до 6 метра, е свалено до кота било до 4,5 м. Коригираният фиш обаче не е гласуван отново от Експертния съвет.

Той отсъди Министерство на културата да заплати 3 205 лв. за разноски на "Транс Елгол България" ООД.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

СКЛАДЪТ:

Сградата попада в обхвата на Западната охранителна зона, част от "Историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив".

Според изготвения фиш собствениците трябва да  възстановят фасадите по автентични данни след изготвено проектно предложение, съгласувано по реда на Закона за културното наследство. Покривът да бъде скатен с керемиди. Да бъдат възстановени прозоречните отвори и членения, а новите да бъдат изработени по образец на автентичните. Изработване на входни врати по единен модел, съобразени със стилистиката на сградата. При обработване на нови подови нива се изисква тяхното хармонизиране с отворите на автентичната фасада.

Не се допуска полагане на нетипични фасадни облицовки, покрития и външни климатични тела по фасадите и поставянето на рекламно-информационни елементи, които да закриват част от фасадите.

Допуска се и промяна в автентичната планова схема, изцяло нова функция в обекта, както и съответните помещения, конструктивни елементи и инсталации, свързани с тях. Всяка намеса трябва да отчете изискването за пълно запазване на автентичните фасади.

Реализацията на всякакви инвестиционни намерения трябва да бъде съгласувана с НИНКН.

Какво обаче ще се случва оттук насетне, предстои да разберем.

Kоментари

коментар
Нюргюл
17:01, 07.11.2023
Отговор

Най- после ще изчезне тази съборетина, която беше възхвалявана, като “ Тютюневия град” от червената, комунистическа бабичка Пенка Калинкова. Отгоре на всичко и оная дето е известна, като Княгиня Десислава от Шишмановия род взе, че нареди да се направи и филм за тия съборетини, дето ги кръстиха “Тютюневият град”.Всички с тази фейк история начело с Деса са върнат хонорарите!