Съдът отхвърли жалбата на “Кепитъл Холдинг Груп“ срещу МК за съборения склад на бул. “Христо Ботев“

  • от Парашкева Иванова
  • 09:38, 18.01.2023

Административен съд – Пловдив отхвърли жалбата на „Кепитъл Холдинг Груп” , с която компанията оспорва  заповедта на Министерството на културата , с която складът на бул. „Христо Ботев” 51 се обявява за паметник на културата.

След като компанията предприе действия по събаряне на въпросния склад, което предизвика  недоволството на пловдивчани, от Министреството на културата се активираха и приключиха по спешност  процедурата, с която склада на Кочо Попов и братя Михалеви влезе в списъка с паметници на културата. Докато течеше процедурата обаче , сградата бе вандалски съборена и сега на там има само празен и заравнен терен.

Собствениците на сградата са направили искане на спиране на  предварителното изпълнение на въпросната министерска заповед. 

Административен съд решава, че искането е неоснователно, тъй като предварителното  изпълнение на заповедта е допуснато по силата на закон, в който общественият интерес и културната и научната стойност и обществена значимост на въпросната сграда надделяват над инвестиционните интереси на собственика.

„Жалбоподателят смята, че предварителното изпълнение на заповедта ще осуети изпълнението на инвестиционния му проект. Изложените съображения,има ли заповедта предмет, дотолкова доколкото процесната сграда вече не съществува,налице ли е нарушение на административно производствените правила и материалния закон,са все съображения,които са по съществото на спора и не касаят настоящото производство” коментира съдията в решението си.

Което на практика означава, че собствениците, които в нарушение събориха тютюневия склад , се опитват да  оспорят заповедта за обявяването му за паметник на културата с мотива, че той вече не съществува!

„За да се спре допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, е необходимо жалбоподателят, искащ спиране ,да докаже чрез надлежни доказателства, че то би могло да му причини значителна или трудно поправима вреда, като настъпването й следва да е достатъчно вероятно. В настоящия случай жалбоподателят не представя доказателства ,че за него от оспорената заповед ще настъпят значителни или трудно поправими вреди.” Заключава съдията и приема , че искането е неоснователно.

Определението на Административен съд може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховен административен съд.

Новият статут на сградата изисква инвеститорите да възстановят автентичните фасади на сградата след изготвено проектно предложение, съгласувано с НИНКН.