Реставрацията на къща “Ламартин“ влезе в глуха улица

  • от PlovdivTime
  • 12:52, 03.02.2023

Ремонтът, реставрацията и консервацията на къща Ламартин влезе в глуха улица. От поместените резултати от обществената поръчка, обявена от Община Пловдив, става ясно, че две фирми са кандидатствали.Едната е ДЗЗД "Ламартин", а другата "Ай Ди Ел" ЕООД.

Дружеството по Закона за задълженията и договорите обедининява фирмите "Стосин 2010" ЕООД и "Вера строй" ЕООД. Само срещу неговото име е посочена и ценова оферта - 1 459 968,46 лв. без ДДС.

Припомняме, че максималната прогнозна стойност на обекта според заданието, е 1 250 000 лв. без ДДС. Срещу тази сума кандидатстващата фирма трябва да извърши: Консервация, и реставрация на фасадите - възстановяване и укрепване на мазилки и стенописи, дървени елементи и каменна зидария; Реставрационни работи по дограма /прозорци и врати/ по фасади и интериор; Реставрационни намеси по елементи от интериора на сградите — стълбища, парапети, подови настилки, стени, стенописи, тавани, др.; Ремонт на покривно покритие, покривна конструкция, улуци и водосточни тръби; Конструктивно обследване; Ремонт на съществуващи санитарни възли; Изграждане на отоплителна инсталация; Мерки, свързани с подобряване на енергийната ефективност, включително: подмяна на осветителни тела; полагане на топлоизолация в подпокривното пространство и на други подходящи места; Подмяна на електрическите силно и слаботокови инсталации, подмяна на ел. табла, изграждане на мълниезащита; Изграждане на охранителна система, видеонаблюдение, пожароизвестителна система, интернет, мултимедия; Подмяна на ВиК инсталацията; Намеси по съществуващи каменни настилки и стълби; Мерки по отводняване на дворното пространство; Реставрационни работи по дворната порта и по масивна ограда; Дендрологично обследване, оценка на състоянието на съществуващата растителност и при необходимост проект за озеленяване; Изграждане на площадково и художествено осветление.

ИСТОРИЯ:

Ламартин е една от емблематичните сгради в Стария град. Къщата на Георги Мавриди на ул. „Княз Церетелев" 19, е една от големите и хубави симетрични къщи в Пловдив. Тя е построена през 1829—1830 г. от Георги Мавриди, богат търговец, който търгувал с Русия и имал търговска кантора в Одеса. Майсторът-строител не е известен.

С големите и смели издатини и еркери и извънредно раздвижения силует тя придава живописен изглед на този кът от тепето. Парцелът е ъглов, има неправилни очертания и следва кривините на улиците. Затова и къщата има неправилна форма в приземието, но в етажите тази кривина се изправя посредством няколко големи и удачно решени издатини. Стръмният терен е богато използван при разрешението на плана: къщата е построена в единия край на парцела и съдържа високо приземие (с две стаи) и два горни етажа, всеки с по четири стаи и по един просторен хайет по цялата надлъжна ос на къщата. Затова към улица „Фр. Шопен" тя изглежда триетажна, а откъм двора — двуетажна. Входната порта е откъм ул. „Княз Церетелев" и е оформена в дълбока ниша на оградния зид.

Приземието е развито с оглед на терена, така че предната му част към ул. „Фр. Шопен" излиза над терена и има две стаи; задната му част служи за изба.

Първият етаж, издигнат с 1,65 м над нивото на двора, съдържа четири големи стаи (югоизточната стая има размери 7,48 Х5,28 м), разположени от двете страни на един продълговат салон, чиято средна част е елиптична в план. Функционалното предназначение на тези стаи в домакинството не е точно изяснено, но вероятно те са служили за дневно пребивание на семейството; югоизточната стая поради големите ѝ размери и по-богатата обстановка е служила за дневна. За втория етаж води една трираменна стълба, разположена към улицата, на север в надлъжната ос на хайета; рамките на стълбата са затворени отпред с двукрилни остъклени врати, между които има полукръгла ниша. Вторият етаж съдържа четири стаи, разположени симетрично от двете страни на овалния хайет, който има хубав таван. Хайетът е по-висок от стаите, които са с по-големи размери от стаите в първия етаж, защото са издадени извън него с еркери.

Вътрешната декоративна разработка и уредба на стаите се отличава с богатство и тържественост. Къщата има хубави интериори и детайли: портикът в първия етаж, парапетите на трираменната стълба, елиптичният таван на хайета в етажа, украсените с резба тавани на стаите, алафрангите, детайлите на вратите и пр.

В двора има едноетажна пристройка (към ул. „Зора") с пералня, лятна кухня и дърварник. Дворът е разработен на тераси с цветни лехи и дървета; първата тераса покрай къщата е имала голяма лозова асма и мраморен кладенец (цистерна).