Реставратор мисли технология за реконструкцията и възстановяването на Малтепе

  • от Мария Луцова
  • 17:03, 13.09.2020

Да бъде изготвена технология за консервационно-реставрационните работи по възстановяването на подмогилното съоръжение на Малтепе до село Маноле,  е препоръчал в становището си министърът на културата Боил Банов. Тя трябва да бъде изготвена от реставратор, регистриран по чл. 165 от Закона за културното наследство за съответната специалност, става ясно още в становището от май 2020 г.

Проучвателят на обекта доц. Костадин Кисьов обяви още в началото на археологическия сезон, че е внесъл в Националния институт за недвижимо културно наследство Проект за реконструкция и възстановяване по автентични данни на сектор от южната стена и североизточния ъгъл на каменното подмогилно съоръжение и възстановяване на могилен насип в южни сектор на могилата „Малтепе”.  И обясни, че министърът на културата трябва да реши и възложи кой да изготви проекта за реставрацията, а после и избора на изпълнител. Процедурата изисква и изготвянето на количествени сметки колко ще струва реконструкцията и възстановяването.

В Проекта се предвижда аварийно възстановяване на частично самосрутилил се каменен градеж от археологическите структури и възстановяване на могилния насип. След съгласуване от страна на Министерството на културата, проектът заедно с подпечатаната проектна документация е изпратен обратно в НИНКН и върнат на възложителя – РАМ-Пловдив.

Доц. Кисьов  е внесъл в културното ведомство и две писма за финансиране на процеса на реставрацията и укрепването, но те не са разглеждани, защото все още не е приключила процедурата по съгласуване. Така че тепърва предстои да се решава бъдещето на археологическия обект.

Както PlovdivTime написа в средата на февруари, дъждовете предизвикаха срутване на югоизточното лице на внушителното съоръжение.

 „Вътрешната конструкция  от върха до основата е напълно компрометирана от иманярските изкопи, които са извършени през 16 век. На практика вътрешността почти е издълбана и градежа го няма. По този начин става неустойчива”, каза пред медията ни ръководителят на разкопките – директорът на Археологическия музей Костадин Кисьов.  Още тогава той сигнализира Министерството на културата и обектът бе посетен от специална комисия. 

От февруари насам обаче вървят процедури с изготвянето на проект за реставрация и консервация. 

Междувременно доц. Кисьов смени работната хипотеза за обекта и обяви, че масивното съоръжение не е кула, могилата не е гробница на голям владетел, а е фундамент на култов храм. 

„Става дума за храм със статуя или статуарна група. Вече намерихме фрагменти – капители и огромни квадри. Очакванията ни са в западната страна също да намерим части от този храм, построен в памет на човека, положен в Малтепе“, каза Кисьов.