Ремонтират покрива на Военния клуб, възстановяването на трите кули - на трупчета

  • от Мария Луцова
  • 17:11, 20.03.2023

„Централният площад ще промени облика си с фасадното възстановяване на Военния клуб и реставрацията и социализацията на Форумите Изток и Юг. И трите обекта са с издадено строително разрешително. Предстои ремонт и реконструкция на ул. „Иван Вазов”, където ще има споделено движение и зона без места за паркиране”, каза главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов на последното извънредно заседание на ЕСУТ.

Наша проверка показва, че  Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” е обявила обществена поръчка за текущ ремонт на покриви на сградата на Военния клуб в Пловдив и дори има избран изпълнител  - „Кемпарк Строй” ЕООД.

Фирмата трябва да ремонтира скатен покрив и плосък покрив с полиуретанова хидроизолация. Цената е 221 767 лв. с ДДС.

Припомняме, че има одобрен от НИНКН работен проект за възстановяването на кулите на сградата на Военния клуб в Пловдив. Той е одобрен и от гл. арх. Димитър Ахрянов, който заедно с колегите си също е направил препоръки за корекции.

„Финалните корекции бяха свързани с източната фасада и по-скоро с горното оформление. Понеже възстановяването на кулите е направено маскимално близко до оригинала на Военния клуб, но сградата е претърпяла две реконструкции. Кулите в момента надграждат след втората реконструкция, а не връщат оригиналния вид на сградата. Затова имахме препоръки към адаптацията на горната част на фасадата, централното осветяване. Заедно с колегите от „Проектна експертиза” работихме успоредно с проектантите. Помогна и урбанистът Влади Петров. Той в момента работи в НИНКН по актуализацията на режимите за цялата централна градска част”, каза арх. Ахрянов.

Проектът  предвижда издигането на две шестметрови кули и една с височина 11 метра. След обществена инициатива отпреди няколко години, Министерството на отбраната възложи на архитектурното студио „М Синтез” изработването на разработка за възстановяването на страдата във вида ѝ от 1908 г.

„Основното изискване бе да бъде възстановена сградата във вида ѝ от 1908 г. без да се пипа надстроеният трети етаж. Тоест – не става дума за буквално възстановяване, а за съвременна интерпретация на първообраза”, каза арх. Мариана Цветкова.

От екипа обявиха, че няма да се променя функцията на нито едно от помещенията, предвижда се пребоядисване и възстановяване на някои от архитектурните елементи вътре. Ще има подмяна на настилки във облужващите помещения и ще бъдат изциклени паркетите в залите.

ИСТОРИЯТА:

Историята на сградата започва от 1895 г., когато пловдивските офицери решават и декларират писмено, че имат желание да имат клуб средище за тяхната културна дейност. Същата година правителството взима решение да се даде терен за построяването на такава сграда. Построена е в периода от 1906-1908 г. Проектирана е от арх. Никола Лазаров и техническото ръководство на арх. Михаил Ненков. Тържественото й откриване е с новогодишен бал на 31 декември 1908 г. в присъствието на цар Фердинанд.

През 18 януари 1927 г. в зданието избухва пожар, който засяга покривната конструкция, включваща три кули. След бедствието е извършен ремонт, при който две от кулите са отстранени. Възстановяването е извършено по проект на арх. Христо Пеев. До края на 1927 г. На 18 април 1928 г. сградата на Военния клуб получава нов удар – голямото чирпанско земетресение я срива.

За възстановяването на зданието отиват 4 730 981 лв. – средства, осигурени от банки, фабрики, кооперации, частни дарители и от държавата. Имената на дарителите са вписани в „Златна книга за дарителите по възобновяването на изгорелиятъ салонъ на Пловдивското гарнизонно офицерско събрание”.Запазена е само част от централния корпус. Проектът е изработен от архитектурното бюро на Стойко Стойков и Борис Градинаров „Българско акционерно дружество за железобетонни строежи „Циклоп“.

През 60-те години на 20 в. сградата отново претърпява промени. Изграден е допълнителен трети етаж частично в сградата, но няма данни кой е автор на проекта. Това е последната съществена промяна по сградата.