Пловдивската библиотека показва в изложба образци от славянската си ръкописна колекция

  • от PlovdivTime
  • 18:07, 17.10.2021

От 18 до 24 октомври 2021 г. в Изкуствотеката на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, фоайе ет.2, ще може да бъде видяна изложбата „Калиграфско-художествени школи и писарски средища: Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека“. Показани са реплики върху винил. Представени са  най-значимите писарски средища в периода ХV – XVIII в. и ярки образци от ръкописните школи – етрополска, карловско-аджарска, кукленска, котленска, рилска. Изложбата е гостувала във Финландия и Естония. Тя е на английски език, като създадения за нея двуезичен сайт, /английски и български/ е достъпен чрез QR код от всеки винил.

„Калиграфско-художествени школи и писарски средища: Образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека“ е част от събитията, с които НБ „Иван Вазов“ – Пловдив отбелязва 100-годишнината от създаването на отдел „Специални сбирки“.

Изложбата може да бъде разглеждана при спазване на противоепидемичните мерки.