Пловдив ще стопанисва Античния театър през следващите 10 години

  • от PlovdivTime
  • 17:37, 14.12.2022
Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност на община Пловдив за срок от 10 години.  Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей - Пловдив.
 
Припомняме, че още през миналата година на 14. септември след предложение на кмета Здравко Димитров и решение на Общинския съвет, Община Пловдив поиска отново управлението на недвижимата културна ценност от национално значение.
 
„Един от главните приоритети на Община Пловдив е управлението на културно-историческото и арпитектурно наследство и след предоставянето на имота през 2021 г., местната власт го превръща във важен пункт от Европейската мрежа на туристическите маршрути, като успешно го интегрира в живота и структурата на модерния град, популяризира уникалната и хилядолетна история на Пловдив и превръща града не само в дестинация на културния и исторически туризъм, но и в културна столица на Европа”, пишеше в предложението.

Дълго време обаче министърът на културата не внасяше предложение за подобен акт. Първо това бе Атанас Атанасов, а след него и проф. Велислав Минеков, въпреки че предходният срок за стопанисване изтече през февруари 2022 г.

 

Kоментари

коментар
Роден филибелия
16:49, 16.12.2022
Отговор

Нямат край безумията на бюрокрацията. Античният театър е векове наред в Пловдив. Неговото управление, подръжка и използване не може да бъде никъде другаде освен в Пловдив о то не за 10 години а за веки веков и за винаги докато свят съществува. Държавата е длъжна да подпомага финансирането на този обект / както и стотици други като него из цяла България/ защото това е историческа ценност от местна, държавна, европейска и световна недвижима ценност!