Пловдив - градът, дал на България Деня на народните будители

  • от PlovdivTime
  • 08:17, 01.11.2022

България отбелязва Деня на народните будители на 1 ноември. Началото тръгва от Пловдив през 1909 г. Тогава елитът на града си дава ясна сметка, че да кръщаваш улици на велики българи просветители не е достатъчно, за да почетем делото им. 

Тринадесет години по-късно министърът на просвещението Стоян Омарчевски подкрепя предложението на група интелектуалци празникът да стане общонароден и внася предложение в Министерския съвет.  На 31 октомври излиза постановлението на Министерския съвет за обявяването на празника, на 13 декември гласуват утвърждаването му в Народното събрание, а на 3 февруари 1923 г. цар Борис III подписва закона. 

„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни“ , гласи прокламацията за смисъла от всенародния празник. 

„Първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот...  Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез които празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали“, казва Омарчевски. 

Честит празник, приятели! 

Фотография: Илюстративна