Питат Кръстю Кръстев за сградите паметници на културата със свален статут

  • от PlovdivTime
  • 09:12, 23.02.2024
Депутатът и издател Манол Пейков пита министъра на културата Кръстю Кръстев за унищожените сгради паметници на културата. Той публикува писмото си в социалните медии.
 
"Уважаеми г-н министър, Във връзка с епидемичното разрушаване на сгради паметници на културата, което наблюдаваме от години, както и с последните няколко случая на събаряне на такива къщи в гр. Пловдив, моля да ми предоставите информация за сградите на територията на Република България, които са имали статут на недвижими културни ценности, но впоследствие този статут е бил свален/ променен.
Моля да отговорите на следните въпроси:
● Колко и кои са сградите на територията на Република България, които са били със статут на недвижима културна ценност и статутът им като такива е бил свален/променен от 2000 г. до момента (област, град/село, местоположение)
● Какъв е бил и какъв е към момента статутът на тези сгради?
● Кога и с кой административен акт (номер, дата, издател) е свален/ променен този статут?
Очаквам информацията за сградите със свален/ променен статут да обхваща периода от 2000 г. до момента и при възможност да бъде в табличен вид."