Пътешественици опознават древния Пловдив със специални маршрути

  • от PlovdivTime
  • 09:59, 01.06.2022

Любопитно, красиво и вълнуващо пътешествие из дебрите на нашия град, наситено с много култура, история и поднесено в увлекателен разказ, предлага новото издание на „Духовни маршрути в Пловдив 2022“. То ще се проведе на два етапа – през юни и през септември-октомври.  Проектът е своеобразно продължение на „Литературни пътешествия в Пловдив“, които се проведоха през 2019 г. в рамките на Пловдив – Европейска столица на културата, като част от програмата на фондация „Пловдив 2019“. Поради изключителния успех и проявения висок обществен интерес към проекта през 2020 г., 2021 г.  и сега през 2022 г. организаторите го продължават и доразвиват тематично под заглавие „Духовни маршрути в Пловдив“. Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града.

Първият маршрут е под мотото „Крепостните стени на Филипопол“, а датата на провеждането му е 4. юни от 10 часа с начален пункт Източната порта на Филипопол. Водач на разходката е археологът Мая Мартинова-Кютова, проучвател на едни от най-значителните археологически обекти в Пловдив, участвала в проектите за експониране на Одеона, Форум-север, Стадиона на Филипопол, Източна порта. 

Обиколката включва Източната порта, Кръглата кула, Кулата до църквата „Света Неделя“, Крепостната стена на ул. „Витоша“, Лапидаруим.

СЕКТОР 1: Източната порта на Филипопол

Това е един от най-важните архитектурни ансамбли от Античността на територията на Пловдив. Разкрита е улица с ширина 13,20 м, с тротоари и портици от двете страни, която извежда на една от градските порти. Портата по план е „трипилон“ с един централен и два малки входа. Комплексът, достигнал до нас с оформлението си от IV в. сл. Хр., е изграден върху разрушената крепостна стена от II в. сл. Хр. „Източна порта“ заема важно място в отбранителната система на Филипопол. Монументалното оформление на архитектурния ансамбъл доказва, че това е най-изявената градска порта, а улицата, водеща до нея е главната входно-изходна артерия на античния град.

СЕКТОР 2: Комплексът „Кръгла кула с протейхизма“ до църквата „Св. Константин и Елена“

Хунските нападения в Тракия от средата на V в. сл. Хр. наложили укрепване и преустройство на фортификационната система на града. Комплексът „Кръгла кула с протейхизма“ е част от ранновизантийската крепостна стена на Филипопол, която обхващала Трихълмието. Тя е крепостен зид в opus mixtum.

СЕКТОР 3: Крепостната стена на ул. „Витоша“

Тук са запазени крепостни стени, изградени в 172 г. сл. Хр. по времето на император Марк Аврелий. До външното лице на римската крепостна стена през ранновизантийския период е изграден нов крепостен зид с редуващи се триъгълни кули и контрафорси, които са осигурявали защита на Трихълмието, където традиционно квартирували войските и населението търсело закрила при нападения.

Следващите три маршрута:

11 ЮНИ
10 ч., Античен форум
Маршрут: По и под Главната улица

18 ЮНИ
10 ч., Вход пред Епископската базилика
Маршрут: Епископската базилика на Филипопол - впод за възрастни 10 лв. и 3 лв. за учащи

25 ЮНИ:
11 ч., Градинката на бул. "Руски" срещу ул. „Ген. Данаил Николаев“
Маршрут: Къщи на ъгъл без прав ъгъл, 25.06.2022 г., събота, 11:00 ч.