Одеонът, Римският стадион, Античният театър – древният чар на Пловдив (Фотогалерия)

  • от PlovdivTime
  • 21:15, 18.03.2020

Пловдив е под карантина, но за радост продължава да бъде все така красив и вдъхновяващ. И макар да не можем, или по-скоро не трябва да се наслаждаваме на тази красота лично, нищо не пречи да се потопим в атмосферата му с поредица от снимки. С тях се надяваме да ви заредим с положителни емоции и да ви напомним, че животът продължава и е хубаво да се наслаждаваме на красотата му. Ето какви истории разказват снимките:

Античният театър е една от главните обществени сгради на античния Филипопол. Построен през 90-те години на I век сл.Хр.,по времето на император Домициан, когато градоначалник на Филипопол е бил Тит Флавий Котис- потомък на тракийската царска династия, три пъти първожрец на провинция Тракия, съдебен представител на метрополията и отговорник за строежите. Театърът е просъществувал до края на IV в. Той е сред най-добре запазените антични театри в света. Археологическите разкопки се провеждат в периода 1968-79 г., в резултат на което театърът е разкрит и частично възстановен. 

Днес Античният театър в Пловдив е напълно адаптиран за съвременния културен живот на града. В него се провеждат различни по характер спектакли и концерти за около 3000 зрители.

 

Одеонът на Филипопол е разположен в североизточния ъгъл на Форума (Агората) на града. Наличието на сграда с такова функционално предназначение в централната част на Античния град дава основание да се предполага голямата значимост на Филипопол като културно и политическо средище. Античният одеон с 300 -350 места е една от последните археологически сензации на Пловдив. Служел е за седалище на градския съвет на Филипопол. Както в Античността, така и днес Одеонът се използва за камерни театрални, музикални и литературни прояви.

Одеонът представлява правоъгълен в план обем, който идеално се вписва в ортогоналната структура на форумния комплекс. Вероятно първоначално сградата е изпълнявала функцията на булевтерион (сграда на градския съвет), но по-късните строителни периоди говорят, че основното й предназначение е за театрална сграда. Откритата археологическа субстанция дава основание да се смята, че сградата е имала четири строителни периода: от I в. до  IV в. от н.е. 

 

Стадионът на Филипопол е изграден в началото на ІІ в. при император Адриан. Разположен е в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, в естествената гънка между западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе. Съоръжението с приблизителни размери 240 м дължина и 50 м ширина е събирало около 30 000 зрители. Сега, след скорошната му реконструкция, той е възроден за нов живот и върху 14-те реда мраморни седалки можете да седнете и днес. В съвременния облик на града Стадионът на Филипопол се намира под главната пешеходна улица на Пловдив. Северната му част е достъпна за посетители. Може да се види също част от градската стена, построена през 172 г. при царуването на император Марк Аврелий, и основите на Римския акведукт на Филипопол.   

https://bnr.bg/

   

http://www.romanplovdiv.org/