Община Пловдив връща пари на Европа за Източната порта и Небет тепе

  • от Благовест Андонов
  • 10:49, 13.11.2023

Поредната финансова корекция бе наложена на  Община  Пловдив по европейски проект. Този път е за реставрацията и консервацията на Небет тепе и Източна порта. Управляващият орган е наложил три корекции по поръчките, като общият им размер е над 306 000 лева, пише TrafficNews.

Трите корекции са с различен размери, но са по избора на  консорциум „Филипопол 2020”. Едната санкция е в размер на 25% по договора на обща стойност 843 хил. лева за строително-монтажни дейности по  АК „Източна порта" и АК „Небет тепе" – или 210 хил. лева.  Другите две са по 10% от допустимите разходи отново за реконструкцията на двата археологически комплекса за още 96 хил. лева.

Юристите на Община Пловдив са атакували корекциите в Административния съд, но той е прекратил делото с определение. Причината е абсолютния административен хаос, който са сътворили общински юристи.

На първо място адвокатите на Община Пловдив са атакували решението за налагането на финансовата корекция още преди да излезе тяхното решение.  Явно, за да побързат да се защитят,  те са пуснали в съда жалба срещу корекцията на 8 август 2023 година, като се позовават на несъществуващ   акт от Управляващия орган от 24.07.2023 година. Самото  решение за налагането на корекцията е от 9 август 2023 година. Т.е. практически е невъзможно да се обжалва с предишна дата административен акт.

Явно виждайки грешката си, те изпращат допълнение на обжалването си на 4 септември 2023 година. Така в  случая дори с посоченото „Допълнение към жалба“ не се обоснова точен и ясен предмет на жалбата, което очевидно е резултата от преждевременното й подаване.

Нещо повече дори да се приеме, че това е жалба, то е извън 14-дневния срок, който могат да обжалват финансовата корекция, защото е 25 дни след нейното налагане.

Така Административният съд не е имал друг избор освен да прекрати производството по финансовата корекция. Решението му подлежи на обжалване във ВАС.