НИНКН - една шепа хора с увеличени заплати, но институтът се нуждае от още експерти

  • от PlovdivTime
  • 09:50, 13.07.2022
Около 400 недвижими културни ценности изчезват необратимо всяка година и процесът се ускорява. Държавата отказва да опазва недвижимото културно наследство, съобщи директорът на НИНКН арх. Петър Петров. Екипът на института даде пресконференция, на която настоя за спешни промени в закона за културното наследство и в структурата на НИНКН, за да спре унищожаването на ценни образци, създавани в продължение на 6,5 хилядолетия на територията на България.
 
„Няма национална стратегия за опазването на недвижимото културно наследство. Затова законът е объркан и неприложим и затова културното богатство на страната е в аварийно състояние. На този фон НИНКН е системно обезкървяван от дълги години, сведен до администрация с отнети функции на научно-изследователски институт, без възможност да изучава и да създава правила за опазване“, каза арх. Петров. Предложенията за тези промени са изпратени на Министерството на културата още през декември 2021 г., но оттук насетне  няма подкрепа, няма и действия.
 
"Без спешни действия веднага, сега, тази седмица, без конкретни решения и стъпки, тази година отново ще бъде пропусната, а най-вероятно и следващата. Защото промените в закона и подготовката за актуализацията на списъка изискват няколко месеца работа.
"Недвижимото културно наследство привлича вниманието на медиите, когато една къща се срути или бъде съборена. Но губим не само сградата, а средата, в която живеем. Средата на разруха разрушава обществото", коментира архитектът.
 
По думите му липсата на правила създава корупционна среда, още повече, че археологическото и архитектурното наследство е съсредоточено в градските центрове, където интересът на инвеститорите е най-голям. В НИНКН има около 1100 преписки за определяне на режими на опазване. Всеки от тези обекти трябва да бъде проучен и едва тогава експертите могат да кажат каква намеса е допустима. Върху института се оказва натиск включително чрез полицията – в момента има такъв случай по жалба за забавяне на процедурите. А те се забавят, защото НИНКН няма достатъчно човешки капацитет - експертите са едва 14, трима от тях в процес на обучение.
 
Непосредствено преди пресконференцията на НИНКН Министерството на културата съобщи, че е увеличило заплатите на служителите на института със средно 30% и че „се бори да постигне максимални резултати с наличния капацитет“. За НИНКН това е чакана от 7 г. новина, тъй като досега експертите бяха с най-ниските заплати в системата. Експертите с научни степени не получават допълнително възнаграждение за това. С 14 експерти актуализацията на списъка със 39 120 недвижими културни ценности, които още нямат режими и граници на опазване, ще продължи 180 години.
Може да бъде изображение с 1 човек и седящ