“Митологичните разкази на текстила“ с четири ателиета в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 13:46, 02.04.2024

Фондация „Стойна Кръстанова“ кани на откриване на проекта "Митологичните разкази на текстила" на 4 април от 16 часа в зала 4 на Пловдивски културен институт. Участниците ще имат възможност да посещават четири творчески ателиета.

Творческо ателие „Текстилът в свещените ритуали и фолклорните обредни практики“ е цикъл от лекции, включващи антични, средновековни и фолклорни текстове, представящи мястото на лена/конопа и вълната в митологичното мислене, магичните и обредните практики. Знанията за тези материали се допълват и със знание за символите, съответстващи на смисъла, който те носят според контекста и хронологията на примерите (културен, религиозен, социален).

Творческо ателие „Митологичните разкази на текстила“ е цикъл лекции с практическа насоченост и работа с тъканни образци от колекцията на Илиян Костадинов и от фонда на Регионален етнографски музей Пловдив. Участниците ще имат възможност не само да чуят за символната натовареност на отделните предмети (части от облекло, домашна уредба или обредни тъкани), но и ще разберат как те са се променяли във времето.

Творческо ателие „Слово и ТЕКСТил – словесни интерпретации на текстилните разкази“  разказва на истории (Storytelling), чрез които се предава културното знание и създава важни социални умения – споделяне, взаимопомощ, творчество.

Творческо ателие "Експериментален блок печат" е практическо обучение, което включва знания за традициите и умения за използване на дървената щампа – печат, примери и насоки за използване на съвременни материали, които улесняват процеса и дават възможност всеки да изработи сам символите, образите и рисунките, с които желае да проектира и изработи своята творческа идея.

Тези творчески ателиета са във взаимовръзки  едно с друго, така че да се обогатяват знанията, да се разбират значенията, да се използват символите – всички заедно, за създаване на личен творчески проект. В края на проекта творбите ще бъдат представени в обща изложба.

Проектът ще завърши с участие във Фестивала Текстил и Град „Митологичните разкази на текстила“, който ще бъде част от Дните на младото вино в Пловдив, където ще се представи връзката между текстила и виното.

Записвания на адрес: [email protected]

Фондация „Стойна Кръстанова“ се стреми да привлече млади хора, изкушени от интереса към старинните технологии, знанията и уменията за използване на блок-печат и творческата интерпретация на образци на тъкани, наследени от занаята язмаджийство или басмаджийство, т.е. цветен печат върху текстил. Във фокуса е връзката с хилядолетните духовни традиции на града, разказани чрез текстила.

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития и е част от Културния календар на града за 2024 година. Партньори са Съвет по туризъм – Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Регионален етнографски музей – Пловдив, Център за изучаване на нематериалното културно наследство и Център за антропологични и етносоциологически изследвания при Пловдивски университет, както и от Пловдивски културен институт.

Снимката е илюстративна