Курсистите от “Шайо“ съживиха в проекти четири знакови сгради - паметници на културата

  • от PlovdivTime
  • 13:45, 25.01.2024

4 екипа архитекти създадоха 4 проекта за нов живот и нови функции на забележителни паметници на културата във Видин -  Османската отбранителна система, Военният клуб, Земеделската банка и Дизеловата електроцентрала. Проектите от семестриалното „Ателие Видин“ бяха представени в Пловдив, където се провежда деветото издание на курса „Шайо“ за опазване на недвижимото културно наследство, организиран от френската висша школа „Шайо“ и Националния институт за недвижимо културно наследство.

Със защитата на проектите приключи шестмесечната работа на „Ателие Видин“, фокус на третия семестър от специализираното обучение за архитекти. Неговата цел беше възпитаниците на курса да извървят като екипи целия процес – от изучаването на терен и документирането на обектите, анализа и синтеза, до развиването на идеите, създаването на проектите и поставянето им в съвременния урбанистичен контекст.  

Преподавателите оцениха ателието като едно от най-успешните досега. За пръв път проектите постигат не само учебни цели, а ще имат и практическо приложение благодарение на сътрудничеството на община Видин, която планира инвестиции в своите паметници на културата.

„Кметът д-р Цветан Ценков ни отправи много убедителна покана да работим именно във Видин”, подчерта ръководителката на курса арх. Рада Стефанова. Главната архитектка на града Десислава Евгениева добави, че се надява идеите на проектите да бъдат осъществени в кратки срокове.

Ателието поставя началото на стратегическо проучване за опазването и експонирането на наследството на града, коментира директорът на НИНКН арх. Петър Петров. Това е дългосрочна политика, отворена и към други желаещи общини.

Представянето на всеки проект траеше час и половина, в който 25-мата възпитаници разказваха за миналото и показваха идеи, чертежи, скици, планове, схеми, фото документация и предложения за адаптация на обектите към съвременни функции. Следваха коментарите и въпросите от преподавателите. Изпитите са тежки и в предишните издания на обучението не всички курсисти успяваха да продължат.

Арх. Флоранс Бабикс обяви оценките на 6-членното жури след дълго заседание: всички курсисти получиха правото да защитават индивидуални дипломни проекти в края на курса през лятото на тази година. 

Четирите обекта във Видин маркират различни периоди от развитието на града и всеки от тях сам притежава дълга и увлекателна история. Върху Видинската крепост например, загубила функциите си в края на 19 век и сражението с времето, стои архитектурният пласт от друго историческо събитие – къщите, построени след голямото наводнение през 1942 г. Военният клуб, изграден през 1892 г., е паметта за следосвобожденска България, когато започва създаването на военните клубове като средища на образования елит на младата държава. Земеделската банка, някогашното Подоходно здание, е една от емблемите на Видин повече от век. Дизеловата централа е материалният спомен за индустриализацията в началото на 20-и век и за първия референдум у нас през 1924 г., на който гражданите решават градът да вземе голям заем, за да я построят и да имат електричество. И четирите обекта са преживели възходи и падения и днес са загубили блясъка и първоначалното си предназначение.

Отпечатъкът на икономическите и политическите процеси през епохите е видим в градоустройствената структура, но все по-слабо различим в облика на съвременния дунавски град. В началото на миналия век Видин създава връзките със Западна Европа - корабоплаването е насочено на запад, откъдето по реката пристигат техническите достижения и културата на Европа. След Втората световна война посоката се обръща на изток, а оттам идва новата вълна на индустриализация с големите фабрики, много от обществените сграда и функциите им са невъобразимо променени. Сривът на политическата система и на нейните мегаструктури в края на 20-и век поставя Видин пред икономически и демографски проблеми, които се отразяват в атмосферата на днешния град. Ателието е генерирало множество идеи за възстановяване на духа и на красивия градски пейзаж – нов потенциал за развитието на Видин.

Четирите обекта и тяхната среда се трансформират в обществени културни пространства със запазена автентичност, но и с модерни подходи на експониране в преобразения градски пейзаж наоколо. Стремяхме се да постигнем синергия между обектите, да подчертаем стойността на културното наследство и идентичността на Видин, с които градът привлича вниманието към себе си, обобщиха курсистите.

Пълната информация от ателието ще бъде предоставена на община Видин. Предстои организирането на изложби с проектите в Пловдив, София и Видин.