Къща “Павлити“ възвръща красивата си бяло-синя фасада

  • от Мария Луцова
  • 17:03, 06.12.2022

Фасадите на забележителната къща „Павлити” ще възвърнат красотата си, след като Общински институт „Старинен Пловдив” обяви обществена поръчка за консервационно-реставрационни дейности по екстериора на сградата, която е недвижима културна ценност от национално значение. Тя е на стойност 150 000 лв. без ДДС.

Сградата има проблеми с разрушения по фасадите и в интериора в следствие на недобра поддръжка. Последната намеса представлява реконструкция на сградата след пожар, при което са запазени малки части от оригинала. Представената документация изяснява развитието на обекта и представя програма за консервация и реставрация.

Къща „Павлити” е възрожденска сграда, разположена на пл. „Св. Неделя” в подножието между Джабаз тепе и Небет тепе. Сградата участва активно в уличното пространство със своя силует, който по ул. „П.Р. Славейков” е триетажен. Сградите в тази зона са представителни, собственост на по-заможна социална прослойка.

Къщата е представител на ранно-възрожденската жилищна архитектура от края на 18. и началото на 19. век. Строена е около 1849-50 г. Собственикът Георги Павлити произхождал от Пещера. Застроена е от три страни свободно и един калкан на юг. Главният вход е от към двора под портик с четири дървени колони.

Салонът на къщата е известен с красивото си оформление. Интериорът е богато решен с широки двукрили врати, стълбища, ниши и прекрасни тавани – софити. Най-интересни са тези в хайета на етажа и в стаите – комбинация на дървена резба с цветна декорация върху платно.

Външната архитектура на сградата е внушителна. Оформянето на фасадата е с двукрили отвори на прозорците, железни капаци. Къщата е хубаво изписана, нещо, което е отчасти запазено. Интересни са цветните медалиони по стенита на стаите към улицата, както и цветнното изписване на таваните в тези стаи. Фасадата е в сини тонове и изписана с плетеници и и гирлянди, с цветни пиластри с хубави капители.

Къщата е отчуждена през 1966 г. и е предадена на управление „Старинен Пловдив”. В следващите 3 години е извършена мащабна реставрация на сградата при спазване на оригиналните строително-конструктивни методи, от Националния институт за паметниците на културата.  Декорацията по фасадите и полихромната интериорна декорация са възстановени по оригиналната схема. Запазени са, консервирани и експонирани по местата им много оригинални фрагменти.

След реставрацията е използвана за представителна приемна на Комитета за изкуство и култура. Била е седалище на Национален дарителски фонд „13 века България“, Студентски дом и Общинска фондация „Пловдив 2019“.

През 1982 г. къщата е сериозно засегната от пожар на втория етаж. През 1983-1985 г. след решение за аварийни и спасителни консервационно-реставрационни работи по стенописите от специалисти от НИПК са спасени стенописите от стаята с медалионите. Те са пренесени на нова основа, монтирани по местата им и експонирани. Възстановена е полихромната декорация в интериора и по фасадите с някои промени.

Къща „Павлити” е недвижима културна ценност от национално значение.

Паметникът на културата е в стабилно състояние, освен покривното покритие, което се нуждае от спешен ремонт. Състоянието на фасадите също е тежко – има паднали фрагменти от мазилка, следи от течове и разрушена и избеляла живописна украса.

Проектът за реставрация и консервация е изготвен от Никола Стоянов през 2011 г. и предвижда цялостна реставрация както на интериора, така и по фасадите.

С обществената поръчка  тази година обаче ще бъдат реставрирани, консервирани и експонирани оригиналните колоритни, орнаментални и композиционни характеристики на декорацията по фасадите, както и прозорците и улуците на къщага.

ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ АНАЛИ:

“Къщата на Аргир Павлитов, лангера, по произхождение българин. Той от 30 години насам дойде от Станимака слуга в Пловдив, ведно с братята си Васил и Яков. Последните влязоха чираци в кюркчийския (кожухарския) еснаф и успяха до калфи. Но майка им имаше брат х.Кирил, който като станал игумен на Бачковския манастир  придал на сестерниците си едно голямо количество сребърни кандила, които забогатиха Павлитовите синовец  Големият се помина във Виена, вторият Яков се ожени за Малки чорбажди Вълковата дъщеря и след 3 или 4 години я остави вдовица с две деца мъжки. Девер й Аргир присвоил тая къща, която се купи с общи пари”, разказва Константин Моравенов в “Паметник на Пловдивското християнско население”.

СЪДЕБНАТА САГА:

Къща „Павлити” бе предмет на съдебни спорове още от началото на 90-те години на 20. в. Наследниците (7 на брой) заведоха дело срещу държавата и Община Пловдив, за да си върнат национализираната през 1996 г. сграда. През 1998 г.. Върховният административен съд призна реституционалните им претенции. Така наследниците връщат изплатената им компенсация за национализацията в размер на 14 732 лв. и си връщат владението.

Делото беше заедено от седмина наследници на собствениците на имота, които водят десетилетна съдебна "война" с държавата и община Пловдив, за да влязат във владение на национализираната през 1966 г. сграда.

Фонд „13 века България” и Община Пловдив обаче не напускат къщата и с решение на Върховния касационен съд от 2007 г. наследниците са лишени от реституционни права.  Те завеждат дело в Страсбург.  През 2016 г. Съдът във френския град се произнася по делото „"Ченгелян и други срещу България". България е осъдена да плати обезщетение от 462 000 евро на собствениците и 675 евро разноски по делото. Така държавата изплаща обезщетението за загубени през годините ползи от собствениците, а Община Пловдив продължава да ползва сградата.