Изложба показва строителните занаяти на Стара планина в Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 15:16, 25.06.2020

Изложба "Строителните занаяти на Стара планина" ще бъде подредена в Етнографския музей от 1 до 14 юли. Едноименният проект на сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, съфинансиран от НФК към Министерство на културата, има за цел да изследва материалното и нематериалното архитектурно-строително наследство от епохата на Възраждането в област Габрово. Благодарение на проведените теренни проучвания, анализирането и документирането на различни обекти и връзката с местни майстори, посетителите ще могат да се докоснат до архитектурно-строителните постижения на Габровска област, поднесени по един интересен начин.

Този български регион е изключително богат на исторически и културни натрупвания, но поради обезлюдяването на района и редица други фактори, културата и знанието са застрашени от изчезване. Именно поради тази причина, документирането и популяризирането на традиционните строителни техники и изследването на връзката материално – нематериално културно наследство са важни стъпки в посока съхранение на местната традиционна архитектура. Това е част от процеса на създаването на чувство за отговорност, оценяване и уважение към наследството, оставено от предците ни.