Изложба в Етнографския музей на Пловдив разказва за казармата в “онези“ времена

  • от PlovdivTime
  • 10:30, 01.11.2022

Етнографският музей представя „Когато момчето става мъж…” Казармата през „онези” 45 години“ на етнолога д-р Илия Вълев, която се открива на 1 ноември в 17.30 ч.

Експозицията разглежда наборната военна служба в контекста на социалистическото развитие на България. Време, което е още спорно, но вече достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Тя представя казармата паралелно на две нива. Първото разглежда нормативната държавна уредба, която поставя и регулира преминаването на военната служба, а второто засяга обществените представи, които формират образа на казармата като миторитуален процес, свързан с порастването на момчетата и тяхното изграждане като „истински“ мъже.

Изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

"Заповядайте, за да се върнете назад във времето и да видите казармата в един по-различен ракурс, който за някои ще припомни, а за други ще даде съвсем нови знания за близкото ни минало", канят организаторите.

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Тя ще бъде отворена за посетители до края на ноември.

Фотография: БТА